Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

'vertalen' ondertrouw- en trouwakte 1682

Ondertrouwakte: Op ....den 25e januarij 1682 soo sijn voor Willem van Holten en Jan Bokhoven ...............................................Cornelis Janssen Verhoeven, weduwnaar van wijle Maria Willems.........geboortig en wwonachtig tot Vuijlecooten onder Baerle met Maeijken Adriaen Janssen van Goorl, weduwe van wijlen Franck Cornelis Francken gebooren en woonachtig tot Chaem................behoorlijk............proclamatiën......................................................

Trouwakte: ........sijn van de....................................gedane proclamatiën soo tot Baerl als ......tot Chaem.........soo sijn................ondertrouwd..................sijn...................voor................Willems Jan Holten...................op den 12 februarij 1682.

Met name de trouwakte is voor mij moeilijk leesbaar. Ik zou erg blij zijn met de complete tekst. Alvast dankjewel voor de tips/aanvullingen. Voor de volledigheid, het betreft de linkerpagina van bijgaand document.

Vr. groet,

John van der Sanden.

Reacties (2)

René van Weeren zei op za, 01/23/2021 - 23:35

Op heden den 25e[n] januarii 1682 soo sijn
voor Willem van Holten en[de] Jan Beckeren,
schepenen in Chaem, wettelijcke ge-
ondertrouwt Cornelis Janssen V[er]hoeven,
weduwenaer van wijlen Marie Willem
Heijnse, geboren en[de] woonachtich tot
Uuylecooten onder Baerle, met Maeijke
Ariaen Janssen, van Goorl, weduwe van
wijlen Franck Corn[elis] Francken, geboren
en[de] woonachtich tot Chaem, omme nae
drye behoorl[ijcke] sondachse proclamatien
in den echten houwel[ijcken] staet bevesticht
te werden. Actum ut ante, attestor*
[getekend J: v Loots subs[tituu]t s[ecreta]ris]

 

*= gedaan als voren, verwijzend naar plaats en dagtekening voorgaande inschrijvingen in ditzelfde register. Attestor = wordt getuigd
---
Naer blijck van de drye behoorl[ijcke] sondachse
gedaene proclamatien, soo tot Baerle
als hier tot Chaem, sonder v[er]hinderinge
ofte inspraecke, soo sijn de voorn[oemde] onder-
trouwde persoonen alnu in den echten hou-
welijcken staet bevesticht voor Aert
Heuvelcamp en[de] Willem van Holten, schepene
in Chaem, op den 12e[n] februarii 1682.
[getekend: A Heuvelkamp, W v: Holten 1682, Attestor J. v Loots, subs[tituu]t s[ecreta]ris]

John van der Sanden zei op za, 01/23/2021 - 23:57

Beste René.

Heel hartelijk dank voor de vlotte en deskundige hulp. Ben er erg blij mee.

Ik kan weer vooruit. 

Een hartelijke groet,

John.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.