Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Verslagen gemeenteraad Blankenberge 1687-1688

Bron: oud archief stad Blankenberge. (Rijksarchief Brugge)
Dat onze bestuurders (toen ook al....) het niet gemakkelijk hadden blijkt uit volgende twee verslagen. (Periode: Negenjarige oorlog, 1688-1697).
Wie wil dit eens voor mij nakijken ?
In bijzonder lijn 7 van het tweede verslag.
Met dank!

1. Actum van XXXI december/
2. 1687, ter ordinaere vergaederijnge/
3. Soo is met ghemeene voijsen van Burghemeester/
4. ende schepenen gheconsidereert, de aerme ghestaet=/
5. =hede van onse stadt gheremitteert ende quijet/
6. ghescholden d'helft van onse gagen ende kerelaecken/
7. het ghone jaerlickx sal beloopen salvo justo dele/
8. somme van twee honders guldens, omme alsoo daer=/
9. mede te ontgaen de excellijne oncosten vande/
10. executien van duerwaerders daer wij daghelickx/
11. mede gheplaeght worden. 't Oorconde alsboven/
<handtekenigen>
Jan Vanderbeke - als schepen
J. Pannekoecke - burghemeester
bij mij Jacobus de Cock - als schepen
Bernaert Jacops
Pieter Lijbaert
Pieter van Steenberghe
1687
Pieter vanrietvelde
________________
1. Actum ter extra ordeneren/
2. vergaderijnge den 9e julij 1688/
3. Alsoo het college dijversche wijsen is uijt/
4. ghestelt gheweest sijdert den 26en aprijl tot ende/
5. met den 1sten julij 1688 daer is altijt/
6. ghescijet met ghemeene voijsen wij burghemeester/
7. ende schepenen ghereser wert twee wijsen dat den/
8. heer greffier Vale het selven om sijne alteenen/
9. van onsen tweghen de reden gheweest uijt/
10.vreese van gheexcecuteert te worden ten/
11.versoecke van Abel Brocqaert. Data als boven/
<handtekeningen>
Pieter Van Rietvelde
Pieter van Steenberghe
J. Pannekoecke - 1688
Pieter Lijbaert
bij mij Jacobus de Cock
Bernaert Jacops

Reacties (5)

herman geurts zei op wo, 11/01/2017 - 19:39

_Hallo Johan,
ik mis een regel tussen r8 en r 9
Heb een regel tussengevoegd ( r 8a )
Verder lees ik op 2 plekken reijse
regel 7 Wordt er misschien bedoeld dat er gerezen werd 2 reizen?
ik vond op internet: hij rees van A naar Z/hij is naar P gerezen ( taalkundig magazijn A de Jager 1835)

1. Actum ter extra ordeneren/
2. vergaderijnge den 9e julij 1688/
3. Alsoo het college dijversche reijsen is uijt/
4. ghestelt gheweest sijdert den 26en aprijl tot ende/
5. met den 1sten julij 1688 daer is altijt/
6. gheschijet met ghemeene voijsen wij burghemeester/
7. ende schepenen ghereser wert twee reijsen dat den/
8. heer greffier Vale het selven om sijne afteerden/
8a *elts heeft uitgestelt sijnde alleene
9. van onsentweghen de reden gheweest uijt/
10.vreese van gheexcecuteert te worden ten/
11.versoecke van Abel Brocqaert. Data als boven/
<handtekeningen>
Pieter Van Rietvelde
Pieter van Steenberghe
J. Pannekoecke - 1688
Pieter Lijbaert
bij mij Jacobus de Cock
Bernaert Jacops

Albert Vandenberghe zei op wo, 11/01/2017 - 21:00

Johan,
In het eerste verslag lees ik een paar woordjes anders (maar daarom niet beter).

5. ...... quijdt
7. ...justo den
9. excessijne

mvg

Van Rietvelde Johan zei op ma, 11/13/2017 - 20:59

Herman en Albert, dankjewel!

Michel Oosterbosch zei op za, 12/02/2017 - 23:22

Weer een late reactie, maar voor wat het nog waard is: eerst een compliment, want dit is niet zo eenvoudig. Vooral het kerellaken (zie WNT) vind ik knap!
Dit is wat ik ervan maak:
Actum den XXX december / 1687 ter ordinaire vergaederijnge.
Soo is met ghemeene voijsen van burgemeesteren / ende schepenen -gheconsidereert de aerme ghestaet- / hede van onse stadt - gheremitteert ende quijdt-/ ghescholden d’helft van onse gagien ende kerelaecken, / het ghone jaerlickx sal beloopen salvo justo deer(?) / somme van twee honders guldens, omme alsoo daer-/ mede te ontgaen de excessijve oncosten [van der] / executien van duerwaerders daer wij daghelickx / mede gheplaeght worden; t’oorconde als boven.
Bij de handtekeningen: Jacobus de Cock is serghent. Je ziet ook nog een vraagteken bij 'deer': ik lees omzeggens zeker 'dee', en de laatste letter is dezelfde als die 2 regels lager (maar dat is net zeer vaag op het beeld).
Hoe dan ook : ze worden dus dagelijks geplaagd door excessieve kosten van deurwaardersexploten. Het tweede tekstje sluit daar min of meer bij aan:
Actom ter exterordoneeren / vergaderijnghe den 5e julii 1688 /
Alsoo het colesije(= college) dijversche reijsen is uijt- / ghestelt gheweest sijdert den 26en aprijl tot ende / met den 5en julii 1688 daer naer, is altijt / gheschijet met ghemeene voijsen van burghemeester / ende schepenen, ghereserveert twee reijsen dat den / heer greffijer Vase het selven om sijn affeerijen / selfs heeft uijt ghestelt, sijnde alleene van onsen tweghen de reden gheweest uijt / vreese van gheexsecuteert te worden ten / versoecke van Abel Broequet. Dato als boven.
De vergadering van burgemeester en schepenen is dus uitgesteld geweest van 26 april tot 5 juli 1688 (en op deze dag is het ten andere een buitengewone vergadering), en telkens gebeurde dat met algemene instemming van de deelnemers, behalve tweemaal (reis = maal, keer, zie WNT reis (I)4) als griffier Vase (ik zie geen l) zelf de vergadering heeft uitgesteld omwille van zijn eigen zaken (affairen); de reden waarom burgemeester en schepenen uitstelden, was de vrees voor een deurwaardersexploot (een executie = tenuitvoerlegging van een vonnis) op verzoek van Abel Brocqaert.

Van Rietvelde Johan zei op zo, 12/03/2017 - 20:09

Kei neig MIchel! Een stukje familiegeschiedenis dat ik nu kan verfijnen. We gaan nu naar 1705 waar mijn Pieter V.R. nu burgemeester geworden is, en hij - ondanks zijn eerder waarschuwingen - moet vast stellen dat zijn stad Blankenberge in brand staat... Zo zie je maar dat stambomen veel leuker wordt, als je verder gaat dan alleen maar data en namen verzamelen.. Maar dat wisten jullie alvast wel..

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.