Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Verslag

Wil iemand dit voor mij transcriberen?

Reacties (10)

Evert Jan zei op ma, 07/20/2020 - 10:28

Wil iemand die voor mij transcriberen?

Evert Jan zei op ma, 07/20/2020 - 10:28

En hier het bijbehorende opschrift

Geert Ouweneel zei op ma, 07/20/2020 - 13:00

Met een slagje om de arm:

 

Tuychgenisse
van den sluyse in
die Grebbe

tuge
Geertuydt Antonis
Vreysen dochter Heinrick
van Dordrechts weduwe

Anno 1550 des donredaechs den 4en September
Dat voer ons quam int gherecht Gheertruyt Henrickx,
wedue van Dordrecht, Anthonis Vreysen dochter, out ontrent
72 jaren ende tuychden bij haren eede daer sij mit recht toe
ghebracht was vanwegen Jan van Wuwen Aertsz. als camelaer
van den goedtwillighe veengenoten contribuanten totte nyewen
grifte als dat sij in haer jonghen dagen ghewoent heeft op die
Spiker boven die sluyse van der Grebbe met Jan van Balliory
daer op tie tijt capiteyn op was Jan Vermuyer van des bischops
wegen die welcke daer of gevlucht was en doer inductie van de
zelighe bischop Davidt, op tie tij residerende opt huys ter Horst,
waerop die voorsz. Spijker gecommen is metten captitayn voersz, end
meer andere knechten, ende onlancx daerna sijn die Geldersche
gecommen ende hebben die voorsz. Spijker inghenomen ende gebrant met
thuys van Wardaell ende anderen daer omtrent, seyt mede
bij den voorsz. eede haer wel kenlick te sijn dat die sluyse in der Grebbe
op tie tijt veell wijder ende hogher was, dat men daer met grote
schepen doer in vorn om torf plach te varen ende dat op tie
tijt oock enighe schippers van Rotterdam aldaer woonachtich waren
ende daghelix haer comanscappen in den veenen hanteerden
welkce schippers overmits t'oorloch vandaen vertrocken, present
Foeyt Boof
Van Zuylen

Evert Jan zei op ma, 07/20/2020 - 13:17

Beste Geert,

 

Hartelijk dank voor de transcriptie. De strekking van het verhaal is wel duidelijk en daar gaat het mij om.

Evert Jan zei op ma, 07/20/2020 - 19:55

Een paar vragen over in het verslag genoemde namen. Zou Jan van Wuven (regel 5) ook gelzen mogen worden als Jan van Wulven? Kan Jan van Balliory (regel 8) ook Jan van Ballioen zijn? Wat verder naar beneden wordt gesproken over 'thuys van Wardaell'. Zou dit gelezen mogen worden als huis Levendaal (bij Rhenen)?

Geert Ouweneel zei op di, 07/21/2020 - 07:20

Namen van onbekende personen zijn altijd lastig bij transcripties. Bij nader inzien kom ik hierop uit:

Jan van Wewen: Jan van Leuwen

Jan van Balliory: Jan van Ballioen

Wardaell: Levendaell

Evert Jan zei op di, 07/21/2020 - 09:43

Beste Geert,

Bedankt voor uw reactie. Namen blijven inderdaad heel lastig. Van de genoemde Jan van Ballioen zijn voor wat zijn achternaam betreft wel tien versschillende variaties in omloop en welke gebruik je dan? Bij namen kun je dan vaak wel weer een vergelijking maken met andere bronnen en kijken wat de meest gangbare variant is. Nogmaals dank.

Evert Jan zei op wo, 07/29/2020 - 18:18

Als datum van dit verslag wordt donderdag 4 september 1550 genoemd. Nu kom ik in een boek tegen dat het donderdag 7 september geweest zou zijn. Kan iemand mij vertellen of de eerste donderdag van 1550 op 4 of op 7 september viel?

René van Weeren zei op wo, 07/29/2020 - 19:20

Dag Evert Jan,

Dit probleem wordt waarschijnlijk veroorzaakt omdat deze Datum nog in de Juliaanse tijdrekening is. Een aantal Google-treffers plaatst 7 september 1550 inderdaad op donderdag. Ik ga echter uit van de Perpetual Easter Calculator, ontwikkeld door R. van Gent, werkzaam aan de afdeling Wiskunde van de Universiteit Utrecht, zie https://webspace.science.uu.nl/~gent0113/easter/eastercalculator.htm

 

Uitgaande van de uitkomst dat Paaszondag 1550 op 6 april 1550 viel, kom je al doorrekenend inderdaad er op uit dat 4 september 1550 op een donderdag viel.

Een andere optie, maar minder waarschijnlijk, is dat men IIII heeft gelezen als VII. Gelet echter op de duidelijke V elders in het stuk lijkt me dit als primaire uitleg minder logisch; het kan de betreffende auteur mogelijk wel gesterkt hebben in de onterechte overtuiging dat het 7 moest zijn.

Evert Jan zei op wo, 07/29/2020 - 19:39

Beste René,

Hartelijk dank voor de verhelderende uitleg.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.