Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

VerkoopWoningAlmelo3

Wie kan/wil dit voor mij transcriberen?

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op zo, 04/25/2021 - 22:42

[Van deze akte ontbreekt het begin]
sulks doende kracht deses, haar eigendo-
melijke huis en weehoes, staande
alhier naast de behuisinge van
Egebert Voerknecht ter eenre, en
van wijlen Evert Kuiper ter an-
dere zijde, en dat met sijn recht
en gerechtigheid, zijnde voorsz. huis
beswaart met ses spint rogge
jaarlix en alle jaaren an dese stad
Almelo en komende den mesvaalt
na den gang Jan Arentsen Hoge-
doorn toe en dat an handen en
ten profijte van Gerrit ter Braak
en sijn huisvrou Janna Schuitema-
kers en haere erfgenamen, voor
eene somma van penningen haar verkoperse
ten danke voldaan en betaalt,
mits nochtans dat sij verkoperse den
tijd haares levens een plaatse in
het huis sal beholden, soo in als
bij de koop sedule in dato den 19 Au-
gusti 1711 staat vermelt, voorts
belooft comparantinne desen erfkoop te
staan, wachten en waaren als
na landrecht, sonder argelist. oorkonde
onser stadszegel en eigenhandige
subscriptie en heeft secretaris Liens
desen voor comparantinne op haar versoek /

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.