Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

VerkoopWoningAlmelo2

Wie kan/wil dit voor mij transcriberen?

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op zo, 04/25/2021 - 22:29

oversulcx voor de gestipuleerde koop-
penningen ten vollen deden quiteren,
sig ende de haeren van het verkogte
onterven ende den koper met de sijnen
daer wederom anerven, met belofte
om desen verkoop te sullen staen,
regten en waeren als regter ende
den koper voor alle evictie, naema-
ninge op- ende anspraeke te indemni-
seren ende schadeloos te houden,
sonder arg of list ende onder expresse
renuntiatie van alle exceptien, regters
desen eenigisins contrareerende.
In kennisse der waerheid, wij borgers
desen eggenhandig onderteykent ende
met onse stadszegel gesegelt hebben
ende heeft de secretaris desen voor de
gesamentlijke comparanten ende op hun aller
versoek mede geteykent ende gesegelt.
Actum Almeloo den 18 May 1736.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.