Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Verkoopakte uit het Oud Gemeentearchief van Schoten dd. 26-02-1615

Graag jullie hulp bij de transcriptie van deze verkoopakte uit 1615.

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op zo, 02/26/2023 - 13:25

Jan Verhoeven Geertssone wijlen bekende dat hij
omme eene somme van penningen van ses tot sijnen
contentemente ontfangen heeft vercocht ende vercoopt
midts desen aen Cornelis Stoffels, sijnen swager
rentgelder een naebeschreven rent
van vier gulden seventhien stuvers ende 16 mijten
brabants t'sajers erffelijcke renthe met
allen den ombetaeltden achterstelle tot den dage
van heden verschenen gehipotheceert op eenen aert of /
weyde metten gronde ende toebehoorten, groot ontrent
een bunder geheeten Den Grooten Esshoff, gelegen tot
Schooten in den list bij Peeters Gijsels
Janssone wijlen geassigneert bewesen aen
Jan ... ende Geert de dekens, gebroeders
senne consorten op den 24 February
1576 nae luyt ende brieve voor schepenenv
an Antwerpen gepasseert, ten welcken rente
met aleen den ombetaelden achterstel de voorsz.
vercoopere op heden dato deser bij coope van
Laureys de Coninck als momboir over
Naenken Wijns ende van Matthijs
Wijns heeft vercregen als wij verstonden, also
dat de voorsz. vercooper de voorsz. rente van 4 gulden 17 stuvyers
6 penningen t'sjaers met allen den ombetaalden achterstelle ende
de brieven gelijck voorsz. is opdroech met verthijden
ende claerlick alle uytschont t'allen dagen tot den voorsz.
Cornelis Christoffels ten sijnen naercomelingen
behoeve met allen den rechte dat sij vercooperen
daeraene hadden ende houdende waeren ende bekende
geen recht meer daeraen te hebben noch te behouden
in eeniger manieren ende gelooffde t'selve te
waeren jaer ende dacht ende verclaerde los, vrij
ende quijte van allen commeren ende calangien, verbindende de voorsz.
comparant daervoeren sijnen persoon ende goeden,
present en toecomende, sonder argelyst. Des t'oirconde
etc.
26 February 1615

Gerrit Verhoeven zei op zo, 02/26/2023 - 15:22

Beste Geert, nogmaals van harte bedankt voor je hulp!

Pauwel zei op di, 02/28/2023 - 00:40

Jan P[iete]r ende Geert 

ende claerlijcke quijtscout tallen dagen

Gerrit Verhoeven zei op di, 02/28/2023 - 18:12

Beste Pauwel, bedankt voor de aanvullingen!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.