Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Verkoopakte Lissewege

Wie wil dit eens nakijken aub?

Dankjewel.

 

Bron: Rijksarchief Brugge, schepenakte, jr.1602-1603

 

<In de marge>
Ghifte Lissewege

1. Lievin Van Rietvelde vrijlaet binden Ambachte van Lissewege
2. ende Margriete de dochtere van Jan David zijne wijf ghaven
3. halm ende ghifte an Jan Huughe ooc vrijlaet te Lissewege van een
4. huuseken met stoelen tafelen bancken ende al het huuscateye daer
5. teghenwoordich inne wesende staende betunnert up XXXI [articele?]
6. toebehoren Michiel puer Willems ende is tzelve  huuseken daer de
7. comparanten tegenwoordich inne woonen. Liggende tzelve
8. huuseken west vander kercke metten westzijde paelende anden
9. waterghanc metten oostzijde aende kerckstraete mette zuudtzijde
10. an zelve huuseken competerende den Armen van Lisseweghe
11. ende mette noordt zijde ande platze tegens over de kercke
12. ende es onbelast van eeneghe renten, verbanden ofte transporten
13. dan alleenelic de XXXI [articele?] met recht dienen ghelt aende
14. vande doest ende alzoo de voornoemde comparanten vande vande
15. Waterijnghe van Eyesluus hebben vercreghen alhier recht cause ende
16. actie als zije hadden ten laste vande zelve XXXI  [articele]  daer vooren
17. zij comparanten tzelve en zullen doen, decreteren ende geven ...
18. maken Beloven al die ooc anden voornoemde Jan Huughe ghifte
19. tegheven cum garaudt . Actum eersten Juny XVIc twee
20. Present Lockent Verboomen schepenen Pieter ..Febur
21. Overghebrocht de XVIIsten sporcele 1603
22. ten ses  hueren naer noene

Reacties (2)

Herman Geurts zei op za, 02/03/2018 - 14:29

6  Michel Piter Willems

19 kan er staan : cum garandt   ?  

archimboldo zei op za, 02/03/2018 - 17:26

Bij de Article(n) twijfel ik ook.

in geel mijn verbeteringen en nog wat vraagtekens die in ieder geval nog overblijven:

1. Lievin Van Rietvelde vrijlaet binden Ambachte van Lissewege
2. ende Margriete de dochtere van Jan David zijne wijf ghaven
3. halm ende ghifte an Jan Huughe ooc vrijlaet te Lissewege van een
4. huuseken met stoelen tafelen bancken ende al het huuscateye daer
5. teghenwoordich inne wesende staende betunnert betimmert? up XXXI [articele?]
6. toebehoren Michiel puer Willems ende is tzelve  huuseken daer de
7. comparanten tegenwoordich inne woonen. Liggende tzelve
8. huuseken west vander kercke metten westzijde westhende paelende anden
9. waterghanc metten oostzijde oosthende aende kerckstraete mette zuudtzijde zuudthende
10. an zelve huuseken competerende den Armen aermen van Lisseweghe
11. ende mette noordt zijde ande platze tegens over de kercke
12. ende es onbelast van eeneghe renten, verbanden ofte transporten
13. dan alleenelic de XXXI [articele?] met recht? dienen die men ghelt aende andie
14. vande doest ende alzoo de voornoemde comparanten vande vandie vande
15. Waterijnghe van Eyesluus hebben vercreghen alhier alzulc recht cause ende
16. actie als zije zijlieden hadden ten laste vande zelve XXXI  [articele]  daer vooren
17. zij comparanten tzelve en? zullen doen, decreteren ende geven heurlieden erfachtich
18. maken Beloven al die ooc anden voornoemde Jan Huughe ghifte
19. tegheven cum garaudt garandt. Actum eersten Juny XVIC twee
20. Present Lockent Verboomen Verboonem schepenen Pieter ..Febur Febvre
21. Overghebrocht de XVIIsten sporcele sporcle 1603
22. ten ses een hueren naer noene

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.