Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Verkoop paard 1598

In bijlage een tekst uit 1598 m.b.t. de verkoop van een paard door een voorouder, Gijsbert Reijers [van Schaijk]. Hoewel de tekst niet lang is, is hij wel wat lastig, en het lukte me niet om een volledige transcriptie te maken. Wie kan de tekst aanvullen (en nalopen)?

Het stukje begint op de rechterbladzijde, op ca. twee-derde van boven, onder de streep.

Bron: stadsbestuur van Utrecht inv. nr. 3253-3.

 

Ik heb gevonden:

Aernt Buijs, ruijter onder de heer van [Merrwee]

…rem..  [prem lego] militar.. …..

Gijsbert Reijers [1 pont] tot hencx [stel] de so(mm)e van

XXV ponde Vlaems & twe g(ulden) [onderpant] tot

…. [ger…heijt] [h…toe…] van coop van …

[bruijn] hencxpeert bedanck(ende) daer va… goeder

lever(ende) [te…] over ses maenden volg(ende) [’t gestriste?]

… overnaeme daer [vrij] hem….

……

scrift daer van gege… te …. indi…

[costeloes]… …. onder ‘t (ver)bant van

sijn p(er)sone, goederen & ….. der …

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 01/19/2022 - 13:21

Niet alles is mij duidelijk, maar het onderstaande helpt misschien wat.

 

27 February 1598
Aernt Buys, ruyter onder de here van der Merruwe
…rem..  premlegio militari ende bekende schuldich te wesen
Gijsbert Reyers schout tot Hempstede de somme van
XXV ponden Vlaems ende twee gulden yder pont tot
ses gulden gereeckent, hercomende van coop van een
bruijn hencxpeert bedanckende daer van goeder
leveringe, te betalen over ses maenden volgende gescrifte
ende pertijen overcoemen dairvan gemaeckt, gelovende
meede .. sijn gestelde borgen die paerden int
scrift daervan gegeven hebbende te vrijen indempneren,
costeloes ende scadeloes te houden onder t'verbant van
sijn persoen, goederen ende fondye versocht etc.

Idem ut supra tenetur Peter Adriaens van Hees sal van
hondert gulden van verteirde costen verschote penningen
ende bereeckende schult te betaelen van de yerste
penning doe daer coemen sullen van sijnen goederen
versoeckende etc.

 

Louis v. V. zei op wo, 01/19/2022 - 19:11

Bedankt Geert, voor de aanvulling en verbtering van mijn tekst. Knap dat u dit allemaal gevonden heeft.

Ik zag dat sommige van de woorden die ik niet had, hevig afgekort waren; en afkortingen betrof die ik niet eerderheb gezien (een paar andere had ik al wel herkend: somme (3de regel) en persoon (laatste regel).

 

Ik kan de ontbrekende woorden niet aanvullen. Wellicht betreft het een uitdrukking in het latijn in de 2de regel; of niet; het lijkt of het woord voorafgaande aan premlegio begint met "remisch..." en het ontbrekende woord in de 4-na-laatste regel lijkt op "aral" te eindigen.

Verder meen ik dat het woord "hercomende" in regel 5 dient te zijn "hercoemende".

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.