Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Verkoop land 1755

In bijlage een acte m.b.t de verkoop van eenstuk door land door Arie Jacobs Neef en de tante van zijn vrouw, aan zijn zwager.

Het handschirft is niet erg etjes, en de tekst bevat veel gekars en toegevoegde stukjes tekst, maar was toch redelijk te doen, op een paar punten na, welke ik ondertstaand in geel gemarkeerd heb.

Wie kan deze puntjes oplossen?

 

NB: in de tekst wordt een bepaalde maat genoemd, waarvan ik aanneem dat dit de roede is, maar het lijkt wel of er in plaats daar van "runners" staat. Klopt dat, en zo, ja, is dat een andere benaming voor roede?

 

Mijn transcriptie:

Compareerde voor mij, Nicolaes de Graaf,

not(aris) etc.

Aaltje Tijssen van Eijck, bejaerde geestelijke dogter,

item Arij Jacobs Neve, in huwelijk

hebbende Lysje Jans van Eijk, daer zij geboorte bij in leven heeft,

verklarende zij comparante [soo voor hun selve als ergenamen van Willempje en Neeltje van Eyk] verkogt te hebben aan

en ten behoeve van Arij Vredendael,

dewelke ook [nader comp(areerd)e ver-

klaerde in kope aangenomen te hebben zeker

stukje lands groot ontrent 284½ roeden daer

voor verongeldende, gelegen in 't Blok no. 19 van ‘t

binneweg te Maerseveen, daer ten oosten en westen

de verkopers of kopers gelegen is, dit voor en om de so(mme)

van ƒ700 Car(olij) g(ulden) a 20 st(uijvers) ijder, van welke so(mm)e de

verkopers bij liquidatie als anders bekende verge-

noegt voldaen te zijn, alles vrij gelt

so dat gehelen XL penn(ing), 1½ p(er) c(neto) verhoging,

opstellen der conditien, zegels, leges, doen der trans-

port en verdere onkosten blijven voor rekening der coper.

Gelijk ook geconditioneerd is, dat soo den coperd ’t land

wlde vertorven, of insteken, den koper alvorens aen den

Geregte benevens den mede verkoper Arij Jacobs Neve ijder

voor de helft zullen moeten voldoen, ‘t gund aen inlegspenn(ingen)

te …. zal bevonden worden te zijn op twee ½ roeden water & land

in no. 84 & 85 van ’t binneweg voorsz, waervoor dit botenpenn(ingen)

land is verbonden geweest. //

Den koper zal van zijn gekogte in de ongelden verstaen werden getreden te zijn

met p(rim)o jan(nua)rij 1755 en zal eerstdaegs werden gedaen be-

hoorlijk transport en opdragt, daer & soo ’t behoord,

’t doen van welke transport

bij desen onwederroepelijk magtig werd gemaekt

door haer verkoper, den schepen Arij Gijsen Groter

ook om te bekennen dat de verkopers van dese cooppenn(ingen) ten vollen zijn vergenoegd & voldaen voorts ’t doen belofte

van vrijwaring als regt is en alles meer te verrigten

wat zij comparanten present zijnde zoude konnen,

mogen, moeten doen, belovende de rato.

Aldus gepasseerd te Maerseveen ter presentie van

Rutger Verkroost, schepen, en Wouter van Dijk als

getuijgen op den 27 feb(ruaruij) 1755.

{x, dit is ’t merk van Aaltje Tijssen van Eijk)

{AИI, dit sijn de letteren van Arien Jacob Neve}

{ATAP, dit sijn de letteren van Arij Verdendaal}

{R.C. Verkroost}

{W. v. Dijjck}

{N. de Graaff}

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op zo, 02/14/2021 - 12:40

Verbeterd en aangevuld:

 

Compareerden voor mij, Nicolaes de Graaf,
notaris etc.
Aaltje Tijssen van Eyck, bejaerde geestelijke dogter,
item Ary Jacobs Neve, in huwelijk
hebbende Lysje Jans van Eyk, daer zij geboorte bij in leven heeft,
verklarende zij comparanten, soo voor hun selve als erfgenamen
van Willempje en Neeltje van Eyk, verkogt te hebben aan
en ten behoeve van Ary Vredendael,
dewelke ook mede compareerde ver-
klaerde in kope aangenomen te hebben zeker
stukje lands groot ontrent 284½ roeden immers daer-
voor verongeldende, gelegen in 't Blok no. 19 van ‘t
binneweg te Maerseveen, daer ten oosten en westen
de verkopers ende koper gelegen sijn, dit voor en om de somme
van ƒ700 carolus gulden a 20 stuyvers yder, van welke somme de
verkopers bij liquidatie als anders bekende verge-
noegt en voldaen te zijn, alles vrij gelt
so dat gehelen XL penning, 1½ percento verhoging,
opstellen der conditien, zegels, leges, doen der trans-
port en verdere onkosten blijven voor rekening der coper.
Gelijk ook geconditioneerd is, dat soo den coperd ’t land
wilde vertorven, of insteken, den koper alvorens aen den
geregte benevens den mede-verkoper Ary Jacobs Neve yder
voor de helft zullen moeten voldoen, ‘t gund aen inlegspenningen
ten agteren zal bevonden worden te zijn op twee ½ mans water en land    
in no. 84 & 85 van ’t binneweg voorsz, waervoor dit bovengenoemde
land is verbonden geweest. //
Den koper zal van zijn gekogte in de ongelden verstaen werden getreden te zijn
met primo January 1755 en zal eerstdaegs werden gedaen be-
hoorlijk transport en opdragt, daer en soo ’t behoord,
tot t'doen van welke transport
bij desen onwederroepelijk magtig werd gemaekt
door haer verkopers, den schepen Arij Gijsen Groen
ook om te bekennen dat de verkopers van dese cooppenningen ten vollen zijn vergenoegd en voldaen, voorts te doen belofte
van vrijwaring als regt is en alles meer te verrigten
wat zij comparanten, present zijnde zoude konnen,
mogen en moeten doen, belovende de rato.
Aldus gepasseerd te Maerseveen ter presentie van
Rutger Verkroost, schepen, en Wouter van Dijk als
getuygen op den 27 February 1755.
x, dit is ’t merk van Aaltje Tijssen van Eyk
AИI, dit sijn de letteren van Arien Jacob Neve
ATAP, dit sijn de letteren van Ary Vredendaal
R.C. Verkroost
W. v. Dijck
N. de Graaff

 

Louis v. V. zei op zo, 02/14/2021 - 12:54

Bedankt Geert voor de ondersteuning m.b.t de transcriptie.

Ik heb 1 vraagje: het woord na "twee ½" in de 2de regel van onderen op de eerste blz, moet dit niet roeden zijn? Het lijkt of er inderdaad "mans" staat, maar er staat een streepje boven, en dan zou het een afkorting moeten zijn, en misschien staat er dan wel zo iets "runners" waarmee roeden bedoeld wordt, zoals in het begin van de acte?

Geert Ouweneel zei op zo, 02/14/2021 - 16:35

Volgens mij staat er echt mans. Volgens WNT is dat een bepaalde maat.

Louis v. V. zei op zo, 02/14/2021 - 16:48

OK, bedankt, en ik heb weer wat geleerd !

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.