Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

verkoop huis januari 1634 deel 2

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op wo, 02/19/2020 - 15:16

Hier het vervolg:

streckende is, mitsgaders alle andere
lasten, verbanden, oock genieten
alle vrijheeden in de exemptien, gementioneerd
ende verhaelt in de erffpachtsbrieff, ende
Gerrit van der Laer op dit erve te
spreecken heefft, belast met een erffcijns
van drie guldens s'jaers op 't voorsz huys ende
erve staende, mits dat de coper betalen
zall voor het overboecken van de voorsz. erffpacht
drie rijcxdaelders, alles meer breder
in den ouden van de voorsz. originele erffpacht-
brieve daervan zijnde ende achtergelaten bij Jan
Jansen, de betereschap voor de somme
van 2260 gulden, die de voorsz. Wouter
Henricxsz te borde gebracht ende betaelt
heefft, etc,. . den sevende January anno 1634

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.