Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

verkoop huis in 1662

Op 12 mei 1662 verkocht Joan/ Johannes Geesteranus (mede namens zijn broer en mijn voorvader Pieter Geesteranus) een pand aan de Laat in Alkmaar.

In het Regionaal Archief Alkmaar vond ik een notitie van de overdracht. Ik kan Joans naam ontcijferen, maar verder kom ik niet. Kan iemand me vertellen wat er vermeld wordt?

Alvast dank!

Reacties (5)

Rene van Weeren zei op ma, 06/08/2020 - 23:20

Joan Geesteranus d[er] medicine doctor
binnen dese stad draeght op ingevolge
van de coop bij hem met Phlips de Clercq

Anneloes Maas Geesteranus zei op di, 06/09/2020 - 18:03

Dag Rene,

Dank voor je snelle reactie. Ik heb nog niet zo vaak gebruik gemaakt van watstaatdaer en dacht dat ik gister 3 afbeeldingen had "meegestuurd", maar ik zie dat het er maar 1 is geweest. Misschien omdat dat ook gewoon het maximum is. Dit stukje tekst is het begin. Ik durf het bijna niet te vragen, maar.... kun je ook naar het tweede en derde deel kijken? Hier deel 2.

Anneloes Maas Geesteranus zei op di, 06/09/2020 - 18:04

En hier deel 3.

Groeten,

Anneloes

Rene van Weeren zei op di, 06/09/2020 - 18:45

Dag Anneloes, hierbij de volledige tekst, de verschillende bladen in de tekst gescheiden door een streepje.

 

Joan Geesteranus d[er] medicine doctor
binnen dese stad draeght op ingevolge
van de coop bij hem met Phlips de Clercq
___
ende Adriana van den Berg gemaeckt
in vrijen eygendom aen [de] selve Philps de
Clercq ende de erfgen[aemen] van Adriana
van den Berg de[n] huys ende erve
staende ende leggende aen [de] suytsijde
van de Laet, belent met Gerrit
Seeman te[n] westen ende Adriaen
Jansz de Wit ten oosten, mitsgaders
een turfschuer over 't erve ende ee[n]
vrije utgnag ende watergangh
door ende over de gemene steech
tusscen Willem Willemsz Muijleris en[de]
Gerrit Seemans huysen tegenwoorig
op de oude vesten uytcomen[de], voorts
met soodanige vrij- en[de] onvrijheden als de
vercoper t[er]selve heeft beseten.
De v[er]coper belooft t[er] v[oor]sz[eyde] huys, erve, en[de]
schuer te vrijen ende waren van
alle lasten ende beswaeringhe[n] daermede
't selve gedurende sijn eygendom belast
ofte beswaert soude mogen sijn,
daervoore[n] v[er]bindende sijn persoon
ende genereal[yck] etc[etera]: sonder in v[erd]re
waernisse gehouden te wille sijn
alsoo de voorn[oempte] De Clercq te[n] desen
mede compareerde v[er]claerde de coop
expressel[yck] soo geschiet te sijn na breder
_____
teneur de brief daeraf gemaect,
besegelt bij schepene[n] M[eeste]r Corn[eli]s
Schoenhuijsen ende Henrick de Vos
den 12e maii 1662.

Anneloes Maas Geesteranus zei op di, 06/09/2020 - 21:35

Super Rene! Dank, dank!!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.