Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Verklaring van de inhoud.

Ook hier zou ik graag de verklarende tekst ontvangen, dus, wie, waar, waar, waarom enz.

Deze en vorige vraag gaan over de bouwhof de Schebbelaar te leur.

Alvast bedankt.

 

Groet  Henk de Kleijn

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 01/18/2021 - 10:51

Op een paar woorden na.

 

alles hinde cost ... ende interesse so den cooperen off sijnen erffvenwegens
des gecoochten goets ankommen mochte met reale executie te erhalden, sonder
fraude. Actum vort Thonis Wilms, stadthalder in absencie des amptmans im
phalio. oircondt schepenen Jan Pieck ende Hermen de Fijssiger in gerichtshuys
Henrich Jans scholtis ende Guern Aerts, gerftden ende gerichtsluyden des krispels
van Luen, actum ut supra.

Volmacht
Wij Willem Froelinck, burgermeester ende Hermen Kremer, schepen der stadt An-
holt, doen condt ende bekennen hiermit vor iedermeniglijcken, dat vor ons
personelijck erschienen is heer Wolter van Gooch, pastor alhier, duven sijnen in
deser saecken erkorenen und toegelatenen mombaer Steven Schoemacker,
gaff toe kennen wat maeten hij sijnen lieven bruderen Herman van Gooch
und Marien sijner huyssfrouwe vor drye duysent sees hondert guldens vorhin
an vorge streckten und dan somsten an anderen geteyden ontfangenen
gelden erffelijck ewyglijck und onwiderroepelijck vercoocht hedde die
halbscheydt eenes bouwhoffds genaempt den Schebbeler in aller gestalt
derselv in die heerlicheyden Battenburch, Lijmen ende Luer in sijne limiten ge-
gelegen und hem van vader und moeder aengeërft is worden eweil dan hem
op die platsen toe erschienen und den gerurten cooperen daervan gerichtelijck
cessien und opdracht te doen vri glegehen so dede hij vermits authoriteit sij-
nes mombers voorsz. bester gestalt rechtens den wederfahrenen Jacoben van der
Meer ganss volkommen gewalt und macht geven und vor dieselve ge-
richten waer solifes die nottrufft sol erforderen willen toe erschienen den coo-
peren voorsz. alsulcke halbscheydt des vuergemelten bauhoffs up tho draeghen daerop
gewonlijcken uytganck, renunciation van vertijennis te doen, wahr und
waerschap toe geloeven ind daervor met verbinding sijnes heeren principa-
len guederen toe caveren und sonsten alles und iedes toe doen was in eeni-
ger maeten er seinentweghen solte doen connen und moeghen und wat der
constitut alsoe doen und handlen wurde, dat alles gelpffde constituent
vor genhem vast und unverbreckelijck toe halden bij verpanding aller sijner
haab und gueder, alles sonder bedroech und argelist, hebben wij schepenen
tho wharen urkundt dieser stadt Anhholt secret siegel beneden op spacium
doen drucken, date Anhgolt den 21 May 1627, onder stonden Wolter van Gooch,
G. Ringenberch socretaris ...

Henk de Kleijn zei op ma, 01/18/2021 - 12:11

Geert, wederom mijn hartelijke dank.

.

Gr. Henk de Kleijn

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.