Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Verhuur contract 1423 Antwerpen

1423 Jan Snoeye en Jan Volaert verh Janne Boeyaerde huis geh Hoemborch gest op tSant

Sr #9 f°030 r004 Felixarchief Antwerpen

1. Jan Snoye ende Jan Volaert verhuerden Janne (van) den Boeyaerde 1 huis gh

2. gheheeten Hoemborch ghestaen op tSant tussen Zegher Claus ende Jan Loep

3. VI jaer lang gheduerende van Joh() lestleden VI jaer lanc daer na gheduerende

4. tjaers omme VIII lib VI scellinge groten prout communiter. Dandus mede natal et Joh(annes) omme dese

5. vo(i)rs huere wel te betalene soe heeft de vo(i)rs Jan Boeyaert daer van behouden

6. heeft ende zijne goede. Cond(itione) ende vorwaerde want dat eenich van hen tvo(i)rs

7. hene die gane of leve dat dan zij dat den vo(i)rs Janne Boeyaerde te leven 1 jaer

8. te voren seggen sullen ende dan sal Jan Boyaert goete moeten tereken

(zie bovenscript 8a) Vort cond waert dat

8a ‘behoudent die dat hijt altijt sal mae…vervolg volgende lijn ‘ hebben vanden selven penninc dat 1 ander hebben sal’

9. dat de vo(i)rs Jan Boeyart of syn wuf afluivich worden dat soe mogen zij hunnen

10.ghesecht sullen hebben. Conditione obligavit dat zij in tvors huise nyit deden breken dat zij weder

11.dat zullen doen maken gelice zijt vonden .

 

Met nog twijfel over enkele woorden

Reacties (2)

René van Weeren zei op do, 06/02/2022 - 22:08

Dag Guido,

Ik had me in 1e instantie gerecht op de gele stukken, maar in het onderste deel ontbrak een zin, dus dat deel maar integraal

 

3. Jo[hann]is
4. tsjaers
4. dandum medium Natalis et Joh[ann]is
5. daer van v[er]bonde[n]
6. henl[ieden] ende zijn goede
8. uute moeten trecken
8a. behoudelic die[n] dat hijt altijt sal moete[n] / hebbe[n] voe[r] den selve[n] pe[n]ninc dat 1. ander hebbe[n] sal
9. aflivich worden
9. soe moge[n] zij uute[n]
10. huise trecken, bynnen 1. jare na dat zijt den voirsz[eyde] Janne Snoy[en] e[de] Janne v[er]claert
11. ghesecht sulle[n] hebben. Con[itie] uut dat zij in tvoirsz[eyde] huis yet dade[n] breken[n] dat zij wed[er]

12. dat zulle[n] doen make[n] geliic zijt vonden
 

Michel G. zei op vr, 06/03/2022 - 16:49

Hier en daar nog wat kleine aanpassingen gedaan.
In regel 6 lijkt het me, qua context, logischer dat daar "hemlieden" staat (al kun je daar gemakkelijk "henlieden" lezen), waardoor het betekent dat Jan Boeyaert hemlieden (=hem zelf) en zijn goeden als onderpand inzet indien er problemen zouden zijn met het betalen van de huur.

1. Jan Snoye ende Jan Volaert verhuerden Janne Boy Boeyaerde 1 huis gh
2. gheheeten Hoemborch ghestaen op tSant tussen Zegheren Claus ende Jan Loep
3. VI jaer lang gheduerende van Johannis lestleden VI jaer lanc daer na gheduerende
4. tsjaers omme VIII lib VI scellinge groten prout communiter. Dandum mediatim Natalis et Johannis omme dese
5. voirs huere wel te betalene soe heeft de voirs Jan Boeyaert daer voere verbonden
6. hemlieden ende zijn goede. Conditione ende vorwaerde waert dat eenich van hen tvoirs
7. huis terve gaven of vercochten dat dan zij dat den voirs Janne Boeyaerde te voren 1 jaer
8. te voren seggen sullen ende dan sal Jan Boyaert uute moeten trecken ^behoudelic dien dat hijt altijt sal moeten / hebben voer den selven penninc dat 1. ander hebben sal^. Voirt conditione waert dat
9. dat de voirs Jan Boeyart of syn wijf aflivich worden dat soe mogen zij uuten
10. huise trecken, bynnen 1. jare na dat zijt den voirs Janne Snoyen ende Janne Volaert
11. gheseegt sullen hebben. Conditione waert dat zij in tvoirs huis yet daden breken dat zij weder
12. dat zullen doen maken geliic zijt vonden

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.