Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Verdeling goederen W Wijnders en GH Dielis 5-4-1768

blad 5

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op za, 11/26/2022 - 14:57

erffenisse d'eene zijde Jan Loymans,
d'andere zijde Jacobus Vermeulen.

Item een parceel ackerland, genaemt Dat
Land agter de Hey, groot omtrent agt
en twintig roede, gelegen als voor tusschen
erffenisse d'eene zijde de weduwe Jop Ambrosius,
d'ander zijde de weduwe Hendrik Clercx.

Item een parceel ackerland genaemt Dat
Blotters Ven, groot omtrent drie ent
negentigh en een halve roede, gelegen
als voor tusschen erffenisse d'eene zijde
de weduwe Pieter van Veldhoven, d'ander
zijde de hyede.

Laastelijk een parceel graese genaemt
den Beemd van Willem Smets, groot
omtrent ses en sestigh en een halve roede,
gelegen als voor tusschen erffenisse d'eene
zijde de kinderen Peeter van Gaal, d'ander
zijde Alegonda Joris de Jongh.

Ende moet de voorgenoemde Anna, minder-
jaerige dogter Wilhelmus Wijnders tot
egaliteit van haar loth trecken van Adriaan
Wilhelmus Wijnders, haare broeder, de
zomme van vijff en twintig gulden eens.

De voornoemde momboiren voor
en ten behoeve van Willemijn, minderja-
rige dogter Wiloehelmus Wijnders te deel gevallen
zijn:

Eerstelijk een parceel ackerland, genaemt Dat

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.