Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Vele nieuwe woorden voor mijn woordenschat 1511 maar juist ?

1511 Peter Meeus schoenmakere Janssone en vader bekende Janne Moens en Janne Snoeye en weduwe en erfgen Jans Massaert en Henricx Thonijs momboren

InventarisNr. SR#139 f 240 v002 Felixarchief Anfwerpen

 

1. Peter Meeus schoemakere Janssone bij consente ende bij wesene

2. van den voerge Janne zynen vader ende oic bij voersen in vanden

3. weesmeesters deser stad bekende hem volcomelyc mede al

4. vermuegt gepaeyt gecontenteerd noch wel voldaen van Janne

5. Moens ende Janne Snoeye ende des wedewen ende erfgenaemen wijlen

6. Jans Massaert ende Henricx Thonys die zijne momboren geweest zijn

7. van allen den zegenende ende hanteringen van verschreven van

8. innername noch van all tgheene des daarane tleveren mach. Dit zij,

9. met ganser zijne goeden gehadt ende gehanteert hebben van allen

10.verledenen tijden tot desen daghe ten overmids dien dat zij hen

11. daer af kan al tal den ...delike rekeninge bewijs ende goet bescheijt

12.gedaen ende zijne goede voersg overlic wesen hebben daer mede hij wel

13.content ende te vreden was .Qietaverunt belovene

Reacties (4)

René van Weeren zei op do, 05/12/2022 - 19:05

Dag Guido,

Kan het zijn dat de bijlage mist?

Guido Snoeys zei op do, 05/12/2022 - 20:22

Sorry bij deze

René van Weeren zei op do, 05/12/2022 - 21:13

Dag Guido, ik heb uitsluitend naar de gearceerde delen gekeken, hierbij mijn interpretatie

1 = bijwesene (in aanwezigheid van)

7 = regimenten (maatregelen)

8 = inneneeme .... cleven

10 = toe, overmidts

11 = al twe deuchdelicke

13 = Gheloiven[de]

Michel G. zei op za, 05/14/2022 - 08:55

Nog enkele aanpassingen:

1. Peter Meeus schoenmakere Janssone bij consente ende bij wesene
2. vanden voergenoemden Janne zijnen vader ende oic bij consente vanden
3. weesmeesters deser stad. Bekende hem volcomelic ende al
4. vernuegt gepaeyt gecontenteert ende wel voldaen van Janne
5. Moens ende Janne Snoeye ende den wedewen ende erfgenamen wijlen
6. Jans Massaert ende Henricx Thonys die zijne momboren geweest zijn
7. van allen den regimente ende hanteringen van uutgevene van
8. innemene ende van alle tghene des dair ane cleven mach dat zij
9. met ende over zijne goeden gehadt ende gehanteert hebben van allen
10.voirledenen tijden tot desen daghe toe overmids dien dat zij hem
11. daer af van al tal(*) duechdelike rekeninge bewijs ende goet bescheijt
12.gedaen ende zijne goede voerts overbewesen hebben daer mede hij wel
13.content ende te vreden was. Quitavit. Gelovende

(*) hier wordt de formulering "van al tot al " mee bedoeld.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.