Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Van Reede gaat trouwen (of toch niet?) (1)

Wie helpt nog bij de volgende akten?

Reacties (9)

Geert Ouweneel zei op wo, 12/16/2020 - 18:45

Op huyden den 11 October in jaer anno 1611
compererende voor de gerechte der heerlijckheyt
van Amerongen den Ed. Eerentfesten joncheer Davet
van Sullen van den Natevys ende verklaerende ten ge-
rechtelijck versoeke van jonker Gijsbart van Reede,
naergelaten soen van den Ed. joncheer Vrederick van
Reede, in sijn leeven heer tot Amerongen, hoe dat hij
deposant hem heeft vervoecht bij den Ed. heere van
Amerongen, hier vooren genoemt, om met hem te
spreken van een huwelcijk, soe ist wel waer dat
den heer van Amerongen hiervoor
op mijn jonheer Davet van Suyellen begerden dat ick
uyt sijnen naem mijn souden willen vervoegen op ten huisen
van Weyensteyn bij joffrou Willemijnen van Elderen,
wedevrou van joncheer Huygo Ruys, om haer
aen te seggen ofte aen te geeven een huwelicke
tussen haer eedelheyt ende jonckheer Vrederick
van Reede, heer tot Amerongen, waerop de voor-
noemde joffrou vrachde seyde, de heer van
Amerongen heeft veel kinderen, heeft veel kin-
deeren, ende ick hebbe oock drie ende waer is
hij eedelle heer sijn kinderen voor houdende,
voor eecht ofte oneecht, daerop jonker Davet
van Suyllen antwoorde, nicht Ruys dat en weet
ick niet, ick wil de heer van Amerongen vragen
ofte doen vragen, soe ist gebuert dat ick joncheer
Davet van Suyllen van den Natewis mijn wederom
vervoecht heeft tot verscheyde reyse toe bij
joncheer Vrederick van Reede, heere tot Ameron-
gen ende hem sulcken aengeseyt hebbe wat ant-
woort ick gekregen hebbe van de voorgemelde
joffrou Ruys, die mijn afgevracht heeft waer-
voor mijn neef de Ed. heer van Amermongen sijn
tegenwoordige kinderen was voor houdende, voor
eecht ofte oneecht, waerover de heer van Ame-
rongen vergramt is geworden ende seyde
met klaerder stemme, neef van Suyllen, ick houder
mijn kinderen voor mijn eechte kinderen ende soe't
joffrou Ruys soe niet believt, soe moet dit aen-
gegeven huwelijck achter blijven /

 

roel ten klei zei op zo, 12/27/2020 - 19:40

hier wordt er wel getrouw altans een voornemen, probleem is de kinderen zowel echt als onecht. En als de bruid die niet wil dan gaat het niet door. 

De natewis staat er nog steeds, wayestein staan nog twee boerderijen.

Stan de Jongh zei op zo, 12/27/2020 - 19:57

Bedankt Roel, maar dat huwelijk ging inderdaad niet door!!

Heb je al een trainingsmodel in Transkribus?

Roel ten Klei zei op zo, 12/27/2020 - 19:58

We schieten op nog een stuk op twintig vanwaar je belangstelling voor Amerongen ?

Stan de Jongh zei op zo, 12/27/2020 - 20:06

Genealogisch onderzoek brengt me naar Amerongen. Namen: van Reede, Verweij, Quint, de Hondt, Struijcken en anderen.

Roel ten Klei zei op zo, 12/27/2020 - 20:08

veel succes ! de Natewish is nog een mooie woontoren.

Roel ten Klei zei op zo, 12/27/2020 - 20:10

Ik heb nog wel wat brieven van Godard Adriaan van Reede, Quint was in het rampjaar schout van Amerongen, heb nog wel een verslag van hem hoe het in het brand steken van het kasteel verliep. Als je belangstelling hebt hoor ik het wel.

Stan de Jongh zei op zo, 12/27/2020 - 21:51

Daar heb ik zeker interesse in!

Roel ten Klei zei op ma, 12/28/2020 - 15:27

stuur mij dan een bericht aan mijn mail, tenklei@casema.nl

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.