Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Van Immerseel June 19, 1495 part 2

Anneke

 

Please find part 2 of the van Immerseel document from June 19, 1495. This follows the first part of the document. Again many thanks to anyone willing to assist in the transcription and translation of this document. Both parts are screen shots of the original document.

 

Kindest regards

John van Immerseel

Reacties (1)

Archimboldo zei op vr, 09/28/2018 - 12:18

Een eerste aanzet:

1 Jan van Ymerssele Godevarttssen, woenende in de hoevene onder Eekeren,
2 vercr** Henricke van Houte Janssone, vleschouwere, tsjaers erflic
3 sesse goudene andriesguldenen, voere datum ’s brieffs gemunt
4 ende geslagen, jaerliken ende erfliken renten op een stede met
5 huyse, hove, lande, fondo et [omnibus?] pertinentem?, houdende omtrent
6 sessentwijntich gemete, gestaen ende gelegen in de hoevene
7 voirs., tusschen Claus Huyxs erve ex una oestwairt
8 ende Claus Heerstraets erve ex altra westwairt, comende suyt- ende
9 noortwairt aen ’s Heerenstrate. Item noch een stuck lants cum
10 fondo et pertinentem? houdende omtrent vive gemeten ende een
11 vierendeel, gelegen in Ettenhoven onder Cuylenborch tusschen
12 Peter Joes erve aen d’een zijde oestwaert ende Peter Schats erve
13 ex altra westwaert, comende suytwaert aen den Buynderdyck
14 ende noordwaert aen Peter Schats erve vors. Ende noch op
15 een stuck lants cum fondo et pertinentem? houdende omtrent drie
16 gemete, gelegen in Ettenhoven in de Buynder tusschen Jan
17 Oeyens erve ex una oestwaert ende Joes Hoens erve ex altra
18 westwaert, comende noortwaert aen den waterganck ende
19 suytwaert aen den Buynderdijck et ulteram se et sua
20 oandem? Johannis =te betalende Jansvoepe? ter stede *= te waerne op drie ponden groten
21 Brabants erflic der kercken van Onser Liever Vrouwen
22 t’Antwerpen. Item een halfter Roch? erflic Cornelien
23 Vlinckenborchs? uuter vors. stede. Item een oude placke
24 erflic den Heyligen Gheest van Eekeren ende den gerechten
25 heerenchijs, gedragende omtrent XVII½? stuver erflic uuten vors.
26 VIII gemeten lants jairlix voren uutgaende ende
27 anders nyet salvo paxse aut sui quitabunt ad *
28 t’eenenmale elcken andriesguldenen daeraf met XVI
29 geliker andriesguldenen ende met vollen pacht?*** sonder
30 argelist
31 XIXden junii

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.