Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Valt het doek voor Hendrick?

Hulp gevraagd bij de transcriptie van bijgaand document.

Reacties (5)

Geert Ouweneel zei op za, 03/26/2022 - 14:33

Aen den amptman van Bom-
mel, Tielre en Bommelre-
weerde
Bij ons gesien UE. missive van
den 20 deses en geëxa-
mineert de bijgevoegde conses-
sie, mitsgaeders de secretaris bij den
gerechte van Saltbommel ge-
schept tegens Hendrick Struyck,
gevangen aldaer, bij dewelcke
hij gecondemneert wort met
den sweerde gestraft te worden datter
de dood nae volcht, voegen wij
daerop tot antwoort, dat bij ons
overwogen sijnde het delict daer-
inne vermelt de voorn. senten-
tie approberen ende constianeren
om nae den inhoude om daer
geëxecuteert te worden ende
is den scherprichter bij ons ge-
lastet derwaert te gaen
UE. hiermede den Almogende
bevelende, geschreven t' Arnhem de
22 Junius 1684.

Stan de Jongh zei op za, 03/26/2022 - 14:41

Beste Geert,

Hartelijk dank voor de transcriptie.

Andreas zei op za, 03/26/2022 - 15:19

Zou het i.p.v. constianeren confirmeren kunnen zijn?

Geert Ouweneel zei op za, 03/26/2022 - 15:53

Correct!

Stan de Jongh zei op za, 03/26/2022 - 16:14

Andreas, 

Bedankt voor de aanvulling

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.