Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Uitvoerend vonnis en betaling

1464 Peter van Oevele ‘waghenman’ die volgens vonnis van heden verplicht wordt om 15 Peters 2 schellingen te betalen aan Jan Snoeye en 14 Peters aan Wouter Gheenssone, belooft om voor elke schuld een borg aan te stellen.

InventarisNr. SR#67 f 254 r 001

 

1. Peter van Oevele waghenman die opten dach van heden hier tantwerpen voerden

2. amman ende scepen met vonissen ende met rechte verwonnen is van Janne Snoeye

3. voeren XV peters ende II stuivers ende van Wouteren Gheenssone voren XIIII peters heeft na

4. tvoers verwonnen gelooft gesekert ende gesworen de voers Janne en Wouteren elken van zijne somme

5. voerrs te stellen goeden zekeren borge tusschen dit ende paesschen naestcomende omme

6. den selven Janne ende Wouteren elke zijne voers somme te betalen half inde sinxenmarct

7. van antwerpen naestcomende ende half inde bamismarct daer naest volgende oft

8. dat hij tusschen dit ende paesschen voers onvermaent hueren tantwerpen opten steen

9. inden gevangenissen sal gaen en bluven totter tijt dat hij elken van hen van

10. zijnre voergen somme navolgende den vonissen sal hebben voldaen oft te vreden gestelt

11. pertinentiis herde lord ammanij die hem den eed staefde . Tichelt ende Ranst scepen bij de ...

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op zo, 02/27/2022 - 14:14

1. Peter van Oevele waghenman die opten dach van heden hier t'Antwerpen voer den
2. amman ende scepenen met vonisse ende met rechte verwonnen is van Janne Snoeye
3. voeren XV peters ende II stuvers ende van Wouteren Gheenssone voer XIIII peters, heeft na
4. tvoers verwonnen geloeft gesekert ende gesworen de voersz. Janne en Wouteren elken van zijne somme
5. voersz. te stellen goeden zekeren borge tusschen dit ende paesschen naestcomende omme
6. denselven Janne ende Wouteren elken zijne voersz. somme te betalene half inde sinxenmarct
7. van Antwerpen naestcomende ende half inde bamismarct daer naest volgende oft
8. dat hij tusschen dit ende paesschen voersz. onvermaent hueren t'Antwerpen opten Steen
9. in der gevangenissen sal gaen eden bluven totter tijt dat hij elken van hen van
10. zijnre voergenoemde somme navolgende den vonisse sal hebben voldaen oft tevreden gestelt,
11. present herde loco ammanij die hem den eed staefde. Tichelt ende Ranst scepen bij de ...

Guido Snoeys zei op zo, 02/27/2022 - 17:37

Bedankt Geert,

Alleen de laatste regel ontgaat mij :

' present herde loco ammanij'  in de betekenis van ? Iemand die in de plaats van de amman ... ?

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.