Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Uitleg Acte van Scheijdinge en Subdivisie 1746

De tekst gaat nog door, ik heb hiervan een transcriptie gemaakt, maar zou graag willen wat ze hier nu mee bedoelen.

Transcriptie van mij:

van derselven Erffpo

tie in desen af te trek

ken een somma van

vijfentagtig gulden

als hebbende den voor

noemde Pieter Brug

ling bij de eerste pu

blicque veijlinge en af

slag de voorschr: obli

gatie van dertien hon

dert gulden gekogt

voor een somma van

twaalff hondert vijff

en sestig gulden dan alsoo

denselfe Pieter Brug

ling aan de voor

schreeve koop niet

wilde differeeren

 

 

voorgevende sig te

hebben geabuseert,

soo is met goetvinden van Schout en

Scheepenen Commis

sarissen voor reeke

ning van ten periculen

van den voornoemde

Pieter Brugling desel

ve obligatie ander

maal publicquelijk ge

veijlt, en heeft als

dan bij afslag niet

meerder onogen gel

den als de hier voo

ren verantwoorde

somma van Elff

Hondert en tagtig

gulden dus alhier de

voorschreeve som

ma van                                              f 85,--

Reacties (4)

Otto Vervaart zei op wo, 06/14/2023 - 11:54

Beste Barbara, op grond van een testament of bij erfopvolging zonder testament verkrijgt hier een erfgenaam een bepaald gedeelte, portie, van de erfenis. Als er geen testament is, golden er gelden er de zogeheten legitieme porties, wettelijk vastgelegde gedeelten voor de nazaten. In deze akte wordt bepaald dat van die portie de kosten van de obligatie waarover het ndoige wordt gemeld worden afgetrokken.

Barbara zei op vr, 06/16/2023 - 16:14

Hoi, ik vind dit nog best ingewikkeld. Begrijp ik hieruit dat mijn voorouder Pieter Bruggeling niet meer krijgt dan dat hij al eerder had gehad voor de betreffende obligatie ?

Otto Vervaart zei op vr, 06/16/2023 - 16:39

Pieter had de obligatie ter waarde van 1300 gulden gekocht voor 1265 gulden, de schepenen hebben die publiekelijk laten veilen voor 1180 gulden, het verschil van 85 gulden wordt in mindering gebracht op zijn erfdeel. Het onderste gedeelte op de linkerpagina hoort trouwens ook nog bij deze akte...

Barbara Askamp zei op vr, 06/16/2023 - 18:44

Bedankt voor je uitgebreide uitleg. 

Ik ga er verder mee aan de slag.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.