Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Uitkoop minderjarigen, Ouder Amstel 1651, deel 1

Kan iemand helpen dit te transcriberen? Er zijn nog 2 pagina's. Die zal ik apart oploaden. Veel dank alvast. 

Reacties (1)

gouwenee; zei op do, 02/24/2022 - 19:15

Compareerden voor schout ende scheepenen
ten Ouder Amstel, Annetje Louwerens,
weduwe van Huybert Bruynen zaliger, waerbij
sij geprocreert heeft vier kinderen, geassisteert
met Aldert Teunisz ende Pieter Gerrtisz, gecooren vooghten
in deesen ende Huyber Jansz, als getrouwt
hebbende Marritje Bruynen, voor sijn
selfs, Jan Jansz Teym als weduwenaer
van Trijntje Bruynen zaliger, waer-
bij hij geprocreert heeft twe kinderen,
Geertje Zymons, weduwe van Gijsbert
Bruynen zaliger, waerbij sij geprocreert heeft
drie kidneren, geassisteert met
Willem Zymonsz, gecooren vooght in
deesen, ende Claes Cornelis gestelde
vooght, ende Huybert Jansz als gecooren
vooght in deesen, van Reyer Willems,
naergelaten weeskint van Volkje
Bruynen en Willem Zajeren zaliger,
alle kintskinderen en erfgenaemen
van zaliger Bruyn Gijssen, eerstelijck
hebben de voorsz. erfgenaemen int
gemeen leggen een bruyckweer
met huys, schuer ende bargh, groot int
geheel omtrent seven en twintich
margen tien hond en twee roeden
lants, geleegen de voorsz.
bruyckweer in groot Duivendrecht
in de jurisdicktie van Ouder Amstel,
streckende van de Amstel af oost-
waert op tot over den dijck tot
Willem Cornelis jonge Claes sijne
landen toe, item noch
een saetje lants, t'welcken van de middel-
weteringh af oostwaert op tot
aen de dunpentdrieschese wech, belent
de voorsz. bruyckweer ten noorden Dirck Arremeen    
cum soocis, ten zuyden het lant vant gasthuys en

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.