Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Uitgebreide rente 1463 Antwerpen ... zo ongeveer juist

25/02/1463 Rente / Antwerpen (Antwerpen) / Gasthuysstrate / huis met hof, grond / Jan vanden Wouwere alias Jan Claus / Lijsbeth vanden

Wouwere / Adriaen tSmit x Laurette Snoeys / Willem Vits, bontwerkere / nog belast aan: der kerken van St. Jorijs, Lijsbeth en Mechtelden Smits fii. Adriaen / Sant / huis met hof, grond / de Zwane / Jacop Danckaerts / erf van het sgodshuys van St. Baefs / Willem Aertssoens / Adriaen tSmit x Laurette Snoeys / Willem Vits, bontwerkere / medeëigenaars zijn Jan

Diericx, plattijnmakere x Lijsbeth sVisschers / nog belast aan: Claus vander Heyden en Digne Teps

Sr # 66 f 223 r 001 Felix archief Antwerpen

1. Adriaen tSmit hudevette[r] en[de] Laurette Snoeys ei[u]s uxor verc[ocht] Willeme Vits bontwerker ts[iaers] erflic XX s[chellingen]

2. gr[ooten] p[rou]t tunc com[unitu]r op 1 huys metten hove gr[onde] e[t] p[ertinen]t[iis] gest[aen] inde Gasthuysstrate

3. tuss[chen] Jans vand[en] Wouwe[ren] al[ias] Jan Claus ex u[n]a en[de] jouffr[ouw] Lijsb[eth] vand[en] Wouwe[re]

4. ex alt[e]ra comen[de] acht[er] mette voers[creven] hove oic aende vors Jans vand[en]

5. Wouw[eren] erve. Ende noch op deen helft van 1 huyse metten hove gr[onde]

6. e[t] p[ertinen]t[is]. D[aer] af dand[e]r helft Jannen Diericx plattijnmake[r] en[de] Lijsbette[n] sVisschers eius u[xo]rs toebehoort

7. geh[e]eten den Zwane gest[aen] op tSant tuss[chen] Jacop Danckaerts ex u[n]a en[de] sGodshuys

8. van Sinte Baefs erve ex alt[e]ra comen[de] acht[er] aen Willem Aertss[oens] erve . En[de]

9. voerden sinx…..se et suis ex altera. Dand[um] XVI febr[uarii]. Te waerne op 1 pot rijns wijns

10. erflic opten heyligen paesch dach der kerken van s[in]te Jorijs. It[em] XX s[chellingen] gr[ooten] erflic

11. Lijsb[etten] en[de] Mechteld Smits des voers Adr[iaen] Smits kind[ere]n uten yiersten huys ind[en]

12. Gasthuysstrate gest[aen]. It[em] XX s[chellingen] gr[ooten] erf[lic] Clause vander Heyden en[de] XXVIII s[chellingen]

13. gr[ooten] erflic jouff[rouw] Dignen Tips uten geheelen huyse opt tSant gest[aen]

14. gaen en[de] and[e]rs niet. Salvo dat zij aut sui quitab[un]t ad pl[acitum] teenenmale

15. elken pe[n]ninc d[aer] af met XV d[enieren] en[de] met versch[enender] rent[e].
 

Reacties (1)

René van Weeren zei op za, 09/16/2023 - 16:40

Guido, mijn complimenten. Een paar aanpassingen mijnerzijds.

1. Adriaen tSmit hudevette[r] en[de] Laurette Snoeys ei[u]s uxor verc[ochten] Willeme Vits bontwerker ts[iaers] erflic XX s[chellingen]

2. gr[ooten] p[rou]t tunc com[unite]r op 1 huys metten hove gr[onde] e[t] p[ertinen]t[iis] gest[aen] inde Gasthuysstrate

3. tuss[chen] Jans Vand[en] Wouwe[re] al[ias] Jan Claus ex u[n]a en[de] jouffr[ouw] Lijsb[eth] Vand[en] Wouwe[re]

4. ex alt[e]ra comen[de] acht[er] metten voirs[creven] hove oic aendes voirsz[eyde] Jans Vand[en]

5. Wouw[ere] erve. Ende noch op deen helft van 1 huyse metten hove gr[onde]

6. e[t] p[ertinen]t[is]. D[aer] af dand[e]r helft Jannen Diericx plattijnmake[r] en[de] Lijsbette[n] sVisschers eius u[xo]rs toebehoort

7. geh[e]eten den Zwane gest[aen] op tSant tuss[chen] Jacop Danckaerts ex u[n]a en[de] sGodshuys

8. van Sinte Baefs erve ex altra comen[de] acht[er] aen Willem Aertssz[oens] erve. En[de]

9. voerden sup[er] se et suis. Dand[um] XXV febr[uarii]. Te waerne op 1 pot rijns wijns

10. erflic opten heyligen Paeschdach der kerken van S[in]te Jorys. It[em] XX s[chellingen] gr[ooten] erflic

11. Lijsb[etten] en[de] Mechteld[en] Smits des voirsz[eyde] Adr[iaen] Smits kind[ere]n uten yerster huyss[inge] ind[en]

12. Gasthuysstrate gest[aen]. It[em] XX s[chellingen] gr[ooten] erf[lic] Clause Vander Heyden en[de] XXVIII s[chellingen]

13. gr[ooten] erflic jouff[rouw] Dignen Tips uten geheelen huyse opt tSant gest[aen]

14. gaende en[de] and[e]rs niet. Salvo dat zij aut sui quitab[un]t ad pl[acitum] teenenmale

15. elken pe[n]ninc d[aer] af met XV d[enieren] en[de] met versch[enender] rent[en].

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.