Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Type akte Bewijs aan minderjarigen juni deel 2

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op di, 02/18/2020 - 10:18

alle gedaene moyte bij de voorn. hare kinderen,
soo int opbrengen als andersints enighe hinder,
moyenisse ofte swaricheyt soude moogen aengedaen
worden, derhalven alle de voorsz. kinderen, soowel
voor als naer met vrije consientie bewesen
heeft elcxs ses carolus guldens eens ende daerbenevens
belooft de voorsz. capitale? hare kinderen behoudens goedt
op te brengen ofte doen opbrengen bij soo verre
sij comparante in levende lijve is ende anders niet,
in voeughe dat bij haer afflijvicheyt de voorn.
haren man van de voorsz. kinderen geheel ende
all ontlast sall sijn, mits alleen uytkerende
aen ider kindt voor s'vaders bewijs elcx ses guldens
als vooren geseyt is, onder verbandt naer rechten

 

Arthur De la Vieter zei op di, 02/18/2020 - 12:46

Bedankt

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.