Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Type akte Bewijs aan minderjarigen juni 1626 deel 1

Zou iemand dit leesbaar kunnen maken?

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op di, 02/18/2020 - 10:12

Compareerde voor mijn Pieter Pietersen van Perssen,
openbaer notaris, bij den Hove van Hollandt geadmitteert,
tot Amsterdam residerende, ter presentie van de
ondergeschreven getuyghen, d'eerbare Anna Bacle, eertijts
weduwe wijlen Benjamin Louwieser, verclarende alhoewel
sij gene ofte weynighe middelen van de voorsz.
haren man zalliger en hadde behouden, sulcx dat sij sijn voor-
kinderen als oock die kinderen bij haer ende den voorsz.
haren man geprocreert, weynich ofte geen goederen
ende conde bewijsen ende dat oock tselfdighe
derhalven onnoodich was ter weescamer te
doen registreren, nochtans sij comparante omme
alle voldoens wille ende alle sorgen ende
onenicheyt te vermijden, soo voor haer als oock
voor haren man die sij niet en wilde dat nae

 

Arthur De la Vieter zei op di, 02/18/2020 - 12:47

Bedankt!!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.