Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Tweede helft akte Willem van den Oever 2

Hopelijk is deze scan nu bruikbaar.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 02/13/2023 - 14:55

te sullen voldoen restitueren ende
opleggen, sonder eenighe de minste
oppositie in recht of daerbuyten,
in eenigherhande manieren en ten
meerderen effecte vandien, soo verklaarde
die comparanten onwederroepelijck te constitu-
eren den eersten en allen thoonder der
acte ende gelofte om die ten allen tijde
tot haer comparanten laste en costen
voor alle heeren, hoven, rechten ende
rechteren te laeten vernieuwen ende
realiseren, gelovende etc., soo is gestaen
ende gecompareert voor schepenen
ondergeschreven Jan van Proyen, notaris en clerq alhier
als thoonder dier acte ende heeft hetgeen
voorsz. verniewt ende gerealiseert, sulcxs
doende bij ende mits desen, gelovende uyt
krachte voorsz. super ora etc. lob. dectorium
const... [etc stukje Latijn, sla ik over.]
December seventien
hondert ende sestien.
C. v. Blootenburgh, 1716
Thomas Huberts
Mij present, ???

Ton van den Oever zei op ma, 02/13/2023 - 15:42

Ik ben u zeer erkentelijk voor deze zorgvuldige en snelle transcriptie van de akte vangst Bosch’ Protocol.

met vriendelijke groeten,

Ton van den Oever.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.