Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Twee teksten uit 1533

Ik kan de bijgaande akte (twee delen ) helaas nauwelijks lezen. Dit betreft een leenboek mbt het dorp Oeffelt uit 1533. Kan iemand mij helpen?

Reacties (6)

Eric van Daal zei op do, 08/31/2023 - 19:39

Hierbij deel 2

Geert Ouweneel zei op vr, 09/01/2023 - 08:19

Noch een stuck lants geheeten die Konijns Hoelen, ind holt 2 mergen ind 10 royden lants, ind
lecht nu ter tijt oick voir gemeynte, gelegen mytten eenre siden neven erve Johans Maeren, mytten andere
siden ind mytten eynden oick op den gemeynde heide.

Noch een stuck lants geheeten den Peperhoeck, holt 3 verdel lants gelegen myt beyden siden ind
mytten enen eynde nevens efve Johan Henykens, mytten ander eynde op erve Henrick Hans.

Noch een stuck lants geheeten die Wijbosch, haldende eenre mergen in 20 royden lantz,
gelegen mytten eenre siden ind mytte enen eynde op erve Aelkens Verstegen, ind mytten ander sijden ind
mytten anderen eynde op reve Johan Henykens.

Noch een stuck lants gehyeten den Cleynen Wijbosch, holt enen mergen lantz, gelegen mytten eenre sijden
neven erve Heylken van Ham, mytten ander siden neven die heyde myt beyden eynden op destraete.

Noch een stuck lantz geleghen over die hynx stege, holt twe mergen lants vijff roeden mynder, mytten
eenre siden neven erve Johan Hoerkens, die ander side neven erve Aelbert Raels.

Item noch een stuck lants, lecht voir in der eenghen, holt 8 mergen ind twintich
roeden lantz, gelegen mytten eenre siden neven die hynx stege, mytter ander siden neven erve Aelbert
Raels, mytten enen eynde opten gemeynen wech, mytten anderen eynde op erve Aelkens voirsz.

Is voirtijtz tsaemen uutgegeven voir 16 graefsche malder rogge. /

Noch ander lenen die aen hacken leen gewerven?

Item Gheman Verhaigen een stuck lants ind is sijn hoffstat, holt ontrent vijff verdel lantz,
scietende op die beeck mytten enen eyndt, dat ander eyndt op die gemeynen straet, die een side
neven Johan Wyers, die andere side neven die gemeynen strat.

Noch een stuck lantz, holt 3½ verdel lantz, gelegen mytten eenre siden neven erve Ghemans
van den Haighe, mytten ander siden neven erve ghemans van Dael, mytten enen eyndt op die
gemeyne straet, d'ander op erve Ghemans van Dael voirsz.

Noch een stuck lantz, heit Dien Camp, beneven die beeck. holt seeven mergen
ind een verdel morgens, een weinich myn off meer, die een siden gelegen neven die beeck,
die ander side neven erve Johan van Schormaellen, d'een eyndt opten gemeynen
keerckwech, d'andere eynde op erve Ghemans van Dael.

Voir 5 malder rogge ende 5 malder garst graeffsche maete, die helft van hacken dell.

Eric van Daal zei op vr, 09/01/2023 - 11:20

Dag Geert,

wederom hartelijk dank voor jouw snelle hulp. Ik ben er erg blij mee.

Het tweede deel van jouw transcriptie (vanaf "Noch ander lenen die aen hacken leen gewerven") heeft volgens mij betrekking op een ander deel van de akte, die jij eerder al getranscribeerd had. Of zie ik dit verkeerd? Zou jij anders misschien deel 2 bij dit verzoek ook nog willen transcriberen?

vriendelijke groet, Eric

Geert Ouweneel zei op vr, 09/01/2023 - 12:32

Item Nyell Jacop Wyerssoon een stuck lantz in die Ouffelsche genghe, holt
ontrynt 3 mergen lantz, mytten eenre siden Johan Schorsmaellens, d'ander side Weytens,
schietende mytten enen eyndt op die brouckwertsche straet, d'ander eynde Johan den Haen.

Noch een stuck lants gelegen opten byech, holt ontrent 3 mergen lantz, gelegen mytten eenre siden
neven erve Lucas goltsmyt van den Graeff, d'ander side Henrik Mouwers, mytten enen eyndt
op die gemeyne weech, mytten anderen eynd op erve Gerritsz die Cruymekorf

Item dese twe stucken lants staen te onderpandt voir Reyntken Moren leenguet ind pacht
wiert saeke dat hij nyet beter en wirdet ...

Eric van Daal zei op vr, 09/01/2023 - 13:04

Beste Geert, heel erg dank voor je snelle hulp. 

René van Weeren zei op vr, 09/01/2023 - 13:32

op de puntjes: etc[eter]a

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.