Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Try and error ...1423 Antwerpen verc muur en gote

1423 Adriaen Snoye verc Jan Kempe en Jan Adryaen Snoye smit muer en gote

Sr # 9 f 242 r 003

 

1. Adriaen Snoye smit verc Jan Kempe, verc Jan Adryaen Snoye smit een muer g(ote) van voren tachter gestaen ende gheleghen

2. aen sine selfe tene de t       daer op een gote voirwaert te leggen op sins selfs coste ende die

3. op sine selfs coste te houde. Ende als alsoe dat de voirs Jan Kempe gezeghe gote

4. sal wille legghe aen ende op de muere des voirs Adriaene sijne achtwaert welke twee

5. deen neffens den anderen s…chde dat hij dat sal moghe ende houde op sine

6. selfs coste mede dan is de selve Jan Kempe daer vorighe Adriaene of sine erfgenamen sheren

7. chijs ende betalen bynnen tpaas dag XV schulde twee scellingen grooten brabantse voren de schilt gh..

8. zeker hene draghen. Ende sulle aen beyde side te weten de voirs

9. Adriaen achtwaert voirtwaerts ende Jan Kempe voirwaerts achtwaert sullen moghe tenens aen ychelic op

10. sins selfs cost oyc mede te bouwe dat soe wanneer vorigh van hen beyde

11. vorighe ….baute .    al dat sal wille make dat deen dan aen  yghelyc van hen beyde

12. dare toehoert te wese een           vande muere daer make op

13. vore beyde cost alle dingen sonder argelist of lyste

 

Oef Guido

Reacties (1)

Michel G. zei op vr, 09/23/2022 - 12:35

Een paar onduidelijkheden nog.
In regel 7/8: ...de schilt gherekent eens heren draghers(?). Maar een herendrager is voor zo ver ik weet geen benaming van een munt. Een alternatieve lezing zou "...eens horen dragher..." kunnen zijn, maar dat heeft dan weer een andere betekenis. Een botdrager daarentegen is wel een benaming van een munt, maar dat staat hier niet geschreven.
Regel 11: ...eenich baute(?)... (of is het bante? Of toch nog iets anders?): geen idee wat er mee bedoelt wordt.

1. Adriaen Snoye smit verc Jan Kempe ^vercocht Jan Adriaen Snoye smit^ een muere van voere tachter gestaen ende gheleghen
2. aen sijn selfs erve omme dair op een gote te leggen op sijns selfs coste ende die
3. op sijns selfs coste te houden. Ende waert alsoe dat de voirs Jan Kempe eenighe gote
4. sal willen legghen aen ende op de muere, des voirs Adriaens muere achterwaert  welke twe mueren
5. deen neffens den anderen streckende dat hij dat sal moghen doen ende houden op sijns
6. selfs coste maer dan sal de selve Jan Kempe den voirgenoemde Adriaen of sijnen erfgenamen vermo-
7. ghen ende betalen bynnen tsjaers dan XV schilde twee scellingen grooten brabants voir de schilt ghe-
8. rekent eens heren draghers(?). Ende sullen ten beyden sijden te weten de voirs
9. Adriaen achterwaert ^voirwaert^ ende Jan Kempe voirwaert ^achterwaert^ sullen moghen timmeren een yeghelic op
10. sijns selfs costen. Oyc mede es voirwaerde dat soe wanneer eenich van hen beyden
11. eenich baute(??) al dair op sal willen maken dat dan een  yeghelic van hen beyden
12. dair toe bereet te wesen een fundament vande mueren doen maken op
13. horer beyder costen. Alle dagen sonder arch of liste

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.