Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transscriptieverzoek

Verzoek tot transscriptie, RA Zoetermeer 6, f. 14v d.d. 22-12-1600: attestatie door Lenaert Dirck Jannen, oud omtrent 47 jr.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op do, 08/20/2020 - 08:50

Depositie
Lenaert Dirck Jannen, out ontrent 47
jaren, verclaert bij ede ter instantie van Claes Ja-
cobsz Wip, waerachtich te wezen dat ontrent gele-
den twe jaren den requirant gecomen es ten huyse van
hem deposant verselschapt met Claes Pietersz Huy-
per ende Krijn Jan Pieren als doen Claes Jacobsz
ende zijn bijgevouchde verzochten dat hij deposant
wilde overtellen zeker gelt zulx hij dede
ende bevont datter was een somme van vijftien
gulden zoe van gout als van zilver, dewelcke den
requirant leende de voorsz. Claes Pietersz Huypen
ende Krijn Jan Pieren zonder van hare conditie te weten
of hij requirant dezelve penningen henluyden leende
in haer eghen naem of als te dier tijt heem-
raden voor t'ambacht van t'welcke hij niet en
weet, zoe waerlijck holp hem Godt almachtich.

Jan zei op do, 08/20/2020 - 10:58

Bedankt, Geert.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.