Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transscriptieverzoek 2

Goedenmiddag,

 

Ooit heb ik hier een paar transscriptieverzoeken gedaan, waarbij de foliovolgorde niet klopte. Ik zet het gedeelte dat al getranscribeerd is, hieronder, met daarna het stuk dat nog ontbreekt. Indien iemand daarbij kan helpen, dan hoor ik dat graag.

Reacties (4)

Jan zei op ma, 08/17/2020 - 14:12

RA Zoetermeer 34, f. 252v, dd. 28.2.1599: transp. door Cornelis Gijsbrechtsz, won. Wilsveen, aan Gysbrecht Dirck Jannen, zijn vader

Jan zei op ma, 08/17/2020 - 14:12

[252v]

Opdracht

Wij Gerrit Adriaensz Ousthoren, schout in den

ambacht van Zoetermeer, Jan Gabryelsz

ende Jan Pietersz Panneken, schepenen aldaer, oorcon-

den dat voor ons personelijck gecompareert ende

gecomen es Cornelis Gijsbrechtsz, woonachtich

tot Wilsveen, dewelcke bekende

voor hem ende zijnen erven verkocht ende opgedragen

te hebben Gijsbrecht Dirck Jannen, zijn vader ende

actie dezer vercrijgende, ontrent anderhalff mer-

gen slachlants, leggende tot Zoetermeer

buytenwech, streckende van den weduwe van Jan vant Scheyt

Jan zei op ma, 08/17/2020 - 14:13

(nog niet gedaan)

Jan zei op ma, 08/17/2020 - 14:15

OPGELOST (deze was via een andere verwisseling al in het bezit)

 

haerlant tot Jan Pietersz Pannetgens landt toe, be-

lent noortwest Claes Jacobsz Wip, zuytoost

Lenert Dirck Jannen, wezende vrij ende onbelast, niet op-

staende dan den heer zijn recht, makende banwerck ende

betalende de gemeen ongelden als buyerlandt,

ende aengaende enige laste voor date van zijn ge-

bruyck daerop verbonden, ten dien eynde transpor-

teert hij comparant zijnen vader al t'recht ende

actie van oude waring die hij daervan heeft,

ende angaende zijn comparants tijt, daervoren ver-

bindende zijn persoon ende goeden, roerende ende onroerende, present,

toecomende, de keure vandien subject allen gerechten

ende rechteren met de costen daerom doende, verclarende

hij comparant de voorsz. coop lange voor den eersten

January lestleden geschiet te zijn, bekennende hem

van de coop dezer voldaen met een somme van achtien

gulden die Gijsbrecht Dricxz gehouden wordt

voor den comparant te betalen overdragende van de

coop vant voorsz. lant al zonder arch. Ten oor-

conden dezen bij mijn schout voorsz. deur verlyde

van de comparant voornt. met mijn segel in groe-

nen was uythangende besegelt ende bij de

schepenen voornt. tot meerder kennis int

protocol resepctive onderteyckent dezen 28en February anno 1599.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.