Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transscriptiehulp

Goedenmiddag,

 

Helaas lukt het mij niet dit stuk te transcriberen. Indien iemand het lukt, hoor ik het graag.

 

MVG,

 

Jan

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op wo, 07/15/2020 - 16:06

Akte is niet compleet. Hier het stuk dat je hebt ingezonden:

 

Claes Pieterss van den Schilde
Schultbrieff
Wij Johan Harlaer, schout in den ambachte
van Soetermeer, Lenaert Corneliss Tas ende Adriaen
Pieterss Jongepier, schepenen in denselven ambacht,
oirconden ende kennen dat voor ons gecomen ende
persoonlijcken gecompareert is Claes Pieterss van den
Schilde, onsen meede buyrman, woonende aen den Voorwech,
denwelcken bekende mitsdeesen voor hem, sijnen erven
ende naecomelingen wel ende deuchdelijcken schuldich
te weesen aen Bastiaen Lenaertssz de Cock, laeckencooper,
woonende in Segwaert off den gerechten houder deeses
brieffs actie hebbende, de somme van twaelff
hondert carolus gulden tot 40 grooten tstuck, over
de coop ende opdracht van seecker heellandt, ende
gebroocken landt, liggende aen malcanderen buyttewech
in Lennert Corss wooninge, te verongelden voor twee
mergen twee hondt cleyne maet, volgende tmergen-
boeck van den voorsz. ambachte, streckende van de voorsz.
vercooper ende van Willem Phillipss de Neckere hen landen
off tot deesen comparant sijn zelffs lant toe,
belent noortwest Willem Phillipsz de Neckere

 

Jan zei op za, 07/18/2020 - 09:20

Deze had ik al, erg bedankt!

Jan zei op za, 07/18/2020 - 09:20

(voor alle duidelijkheid, het gedeelte van de akte dat hier ontbreekt, had ik dus al)

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.