Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Translation Assistance please

Is it possible for someone to translate the following text into English please?

 

Jan van Ymmerssele Godevartss woenende inde Hoevene onder Eekeren verc Henricke van Houte Janssone vleschouwer tsiaers erflic sesse goudene Andriesguldenen voer datum sbriefs gemunt ende geslagen jaerliker ende erfliker renten op een stede met huyse, hove, lande fondo et omnibus pertinentii  houdende omtrent 26 gemete gestaen ende gelegen inde Hoevene voirs tusschen Claus Huyps erve ex una oestwaert ende Claus Heerstraets erve ex altera westwaert comende suyt ende noortwaert aen sheerenstrate; item noch een stuck lants cum fundo et pertinentii houdende omtrent vuve gemeten ende een vierendeel gelegen in Ettenhoven onder Cuylenborch tusschen Peter Joes erve aen deen zijde oestwaert ende Peter Schats erve ex altera westwaert comende suytwaert aenden Buynderdijck ende noortwaert aen Peter Schats erve vors; ende noch op een stuck lants cum fundo et pertinentii houdende omtrent drie gemete gelegen in Ettenhoven inde Buynder tusschen Jan Oeyens erve ex una westwaert ende Jan Hoens erve ex altera westwaert comende noortwaert aenden waterganck ende suytwaert aenden Buynderdijck; et ul..se et sua, dandum Johannis te betalene tAntwerpen ter stede; te waerne op drie ponden groten Brabants erflic der kercken van Onser Liever Vrouwen tAntwerpen; item een halster rocx erflic Cornelien Vlinckenborchs vuter vors stede; item een oude placke erflic den Heyligengheest van Eekeren ende den gerechten heerenchijs gedragende omtrent 17,5 scellingen erflic vuten voers 8 gemeten lants jaerlicx voren vutgaende ende anders nyet; salvo ipse aut sui quitabunt ad plenum teenenmale elcken Andriesguldenen daeraf met 16 geliker Andriesguldenen ende met vollen pachte, sonder argelist; 19 juni 1495

Reacties (3)

Herman Geurts zei op vr, 10/05/2018 - 17:49

it is 50 years since I learned English, but with help from google translate I make an effort

 

 

Jan van Ymmerssele Godevartss woenende inde Hoevene onder Eekeren verc(oopt?) Henricke van Houte Janssone vleschouwer tsiaers erflic sesse goudene Andriesguldenen voer datum sbriefs gemunt ende geslagen jaerliker ende erfliker renten op een stede met huyse, hove, lande fondo et omnibus pertinentii  

Jan van Ymmerssele Godevartss is living  at Hoevene onder Eekeren and he sells at Henricke van Houte Janssone buttcher has to pay, as a rent, every year 6 golden  Andriesguilders at date as written in the letter to pay from a place with a house, farm, land and ( fondo et omnibus pertinentii is latin: And all its reserve fund? )

 

houdende omtrent 26 gemete gestaen ende gelegen inde Hoevene voirs tusschen Claus Huyps erve ex una oestwaert ende Claus Heerstraets erve ex altera westwaert comende suyt ende noortwaert aen sheerenstrate;

measures 26 gemete ( 1 gemete = 4500 square meter). standing and lying down between Claus Huyps property on the east side, and Claus Heerstraets property at the west side, at th south and the nort the Heerenstraat ( name of the street) (

item noch een stuck lants cum fundo et pertinentii houdende omtrent vuve gemeten ende een vierendeel gelegen in Ettenhoven onder Cuylenborch tusschen Peter Joes erve aen deen zijde oestwaert ende Peter Schats erve ex altera westwaert comende suytwaert aenden Buynderdijck ende noortwaert aen Peter Schats erve vors

 

Item  a land measure 5 and a 1/4 part gemeten ( 1 gemete = 4500 square meter).( cum fondi et pertinentii = latin , means:  the reserve fund and appurtenance ) Standing and lying down at Ettenhoven near Cuijlenborch between Peter Joes property at the eastside, and Peter Schats property at the westside,in the south at the Buijnderdijck ( name of a dike)and at the northside Peter Schats property

 

; ende noch op een stuck lants cum fundo et pertinentii houdende omtrent drie gemete gelegen in Ettenhoven inde Buynder tusschen Jan Oeyens erve ex una westwaert ende Jan Hoens erve ex altera westwaert comende noortwaert aenden waterganck ende suytwaert aenden Buynderdijck;

Item  a land measure 53 and a 1/4 part gemeten ( 1 gemete = 4500 square meter).( cum fondi et pertinentii = latin , means:  the reserve fund and appurtenance ) Standing and lying down at Ettenhoven in the Buynder between Jan Oeyens property at one side the west, and Jan Hoens property on th other side at the west, nortside at the watercourse, at the south the Buynderdijck

 

 

et ul..se et sua, dandum Johannis te betalene tAntwerpen ter stede; te waerne op drie ponden groten Brabants erflic der kercken van Onser Liever Vrouwen tAntwerpen; item een halster rocx erflic Cornelien Vlinckenborchs vuter vors stede; item een oude placke erflic den Heyligengheest van Eekeren ende den gerechten heerenchijs gedragende omtrent 17,5 scellingen erflic vuten voers 8 gemeten lants jaerlicx voren vutgaende ende anders nyet; salvo ipse aut sui quitabunt ad plenum teenenmale elcken Andriesguldenen daeraf met 16 geliker Andriesguldenen ende met vollen pachte, sonder argelist; 19 juni 1495

 

(et ul..se et sua, dandum Johannis /I do not know the right meaning. Probably to pay to Johannis or to pay on Johannis-day) To pay in Antwerp ( capital of Belgium) the amount of “3 pound grooten”” at Our Dear Lady ( Mary) church. Item due to Cornelien Vlinckenborcha ( a halster rocx /don’t know what this is) from the previous house. Item due to “the heyligengeest van Eekeren (achurch fellowship)one “oude plack) (an old denomination).Als , scellingenhe has to pay the tax of the landlord, an amoun june t of 17,5 scellingen ( an old denomnation)to pay from the of the aforementioned “”8 gemeten”” every guilder can be repaid with 16 guilders, and the rent must also be paid.

Without arguance. 19 june 1495

 

 

 

 

 

Herman Geurts zei op vr, 10/05/2018 - 18:33

Als , scellingenhe has to pay the tax of the landlord, an amoun june t of 17,5 scelling .   I meant:   Also he has to pay the tax of the landlord , an amount of 17,5 scelling

 

 

John van Immerseel zei op zo, 10/07/2018 - 15:41

Herman

Please accept my sincere thanks for your translation. Your time and effort are truly appreciated. 

John

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.