Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcryptie gevraagd

Wie is genegen een transcryptie te doen van een akte, verdeeld over twee bijlagen.

deel 1 is hier toegevoegd. Deel 2 volgt zonder kommentaar hierna. Het betreft Loeff Baese(n) 27-3-1636  

Alvast bedankt.

 

Reacties (3)

Fred zei op wo, 05/04/2022 - 13:03

Deel 2

Geert Ouweneel zei op vr, 05/06/2022 - 16:00

Door papierbeschadigingen is niet alles te lezen. Ik ben zo ver gekomen:

 

Wij Tilman Wom, scholtis, Jan Huyberts ...
ende Linardt Roloffs, respective schepen deeser
vrijheerlickheyt Well, doen condt, tuygen ende
certficeren vor de gerecht waerheyt, dat vor ons
in eygenaer persoenen compariert ende erschienen
is Jan Scheldt Mitz, tonende volmacht van sinen
huysfrouwe, so ons in probanti forma is ostendie?
gelesen ende vor lesen laeten de dato den 2 February
anno 1636 voor schepen Handerick van den Boom und
Herman Storn der stadt Gooch gepasseert ende
Linardt Schelberch sine kinderen minderjarich
sinde, waervor Jan Scell gelaef?ende siner
frouwen aenpart van Tonis Solen naerlatenschap
tot een eeuwige werschap is stellende Mechelt
Dollen mitz thonende volmacht van haeren
eemaen Adam Bibenbos genant,
so ons is vorgelesen de dato den 1 February
anno 1636 vor schepen Peter de Wildt und Raab van
der Horst der staedt Vanenborch passiert,
Meus Coppens mit sine minderjarige kinder van
vor sich nieus alhier gerichtelicken aen des
heeren scholtissen handt betuicht gift die pennin-
gen so daeraeff sin comende tot eene loessbaere
rente tot profit van sine minderjarige
kinde ut te setten, ende hebben semptlick,
sampt ende besonder cedeirt, transportiert /
cedieren ende transportieren mits desen ...
huisplaetz mit behorige lenderije zuidtwaert gele-
gen neffens Gurdt Peters erffen, ostwaert neffens    
Derck den Guilicken erffenis mit den welke ...
de op Tis Beykens erff mit den anderen mede op de
gemeyner straeten daerop halm ende stroy geschaepen
vor haer ende haeren erffen eewelick van de
erffelick affstandt gedaen en sulcx van rechts-
wegen geburt, alles tot erffelicken behoeff
van Derck Gulicke van Lisbet ... ende haeren erven ...
vor vrij erff vorbeiltelick aen de ... tot
Well een halff mergen zaersten und ...
denarius tot sins ali 27 Marty anno 1563.

 

Horen de andere akten op pagina twee er ook bij?

 

Fred zei op vr, 05/06/2022 - 20:08

Dag Geert, de tweede akte op het linkergedeelte nog wel. En misschien het bovenste gedeelte op he rechtergedeelte? Ik kan helaas niet beoordelen of het echt een nieuwe akte is (dan niet), danwel dat het het laatste gedeelte id van de tweede akte.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.