Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptieverzoek m.b.t. bastaarddochter 2

Wie kan me helpen bij de transkripte van deze akte?

 

bij voorbaat dank

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op ma, 11/30/2020 - 11:56

Op huyden den 19en Augusti 1617 hebbe ick onderschreven
ter instantie ende gerechtelijcke versoeck van
mijn Ed. Gebiedende Heere joncheer Godert van
Reede, heere tot Amerongen etc., mij vervoucht
bij Bertken Verwey, weduwe van zaliger Pieter Quindt,
ende haer Bertken vanwegen mijn Ed. Heere
aengeseyt dat se alzulcke natuerlijcke kint
ofte dochter als zij bij mijn Ed. Heere zaliger vader
geprocreert hadde over zoude geven in ende onder
de familie van zijn Ed., alzoo zijn Ed. selffs
van meynonge was t'zelvige kint nae zijnen
staet eerlijck in cleeren ende ten vorsten in alle godvruchtic-
heyt te doen opvoeden ende bij refues ofte weygeringe
vandien, dat zijn Ed. nae date deses voorsz. helder
nochte penningen tot onderhout van t'voornoemde natuer-
lijcke kint wilde betalen, alzoo zijn Ed. van-
wegen zijn zaliger heer vader de preferentie hadde
om tot zijn minste costen t'zelvige kint te doen
opvoeden ende zijde zij Bertken Verwey mij voor antwoorde
datse haer kint niet en wilde overgeven, ende
niet gedogen en wilde dat het in zijn Ed. familie
bij de dienaers veracht ende onder de voeten getreden woorde,
all waer't oock zake datse van t'gehaut van kint
geen helder ofte penning hebben en zoude. Actum date ut supra.
Ghilis Matthijs als gerechtsboode
t'Amerongen

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.