Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptieverzoek Leenrepertorium Heerlijkheijd Almelo

Wie zou dit charter voor mij kunnen transcriberen?

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 04/12/2021 - 08:34

met Lambert ende Berent ter Braeke, sijns com-
parants respective oom ende mombaren, instantelijck
versoekende nae doodtlicken affgang sijnes zaliger vaders
Derck Goossens, wederom te leen t'ontfangen
sijn erve ende goedt ter Mollen gelegen in de
heerlicheit Almelo, den huyse Almelo leenroerich,
t'welcke bij mij leenheer ende mannen van
leene in deliberatie genommen, als hebbe
ick leenheer belyet ende beleent, gelijck ick
belije ende beleene mits desen, gemelten
Berent Derxen met het veurnoemde goet ter
Möllen, tot een borchleen ten stchitigsten
rechte, te verhergewaden ende t'selve t'allen
tijden van den huyse Almelo in leenscher weerden
te holden, voorbeholtlicken mij leenheer ende
ider menniglijcken sijnes goeden rechtens, ende
hebben gemelte Lambert ende Berent ter
Brake in hare qualiteit voorsz. ende mede
als hulderen in plaetse van Berent Derxen,
tegenwoordich noch minderjaarich zijnde, an mij
leenheer hulde ende eedt gedaan ende alles
gepresteert wes een goedt vasall sijnen leen-
heer schuldich wass te doen, mits dannoch dat
hij Berent Derxen tot sijne mundige
jaren gecommen sijnde, geholden is dese
beleeninge t'agnoseeren ende met ledige
handt renovieren, daer dit aldus passeerde,
waren neffens mij leenheer als mannen
van leen an ende auer die Erentfeste Rein-
hardt Götze, rentemeester, ende Lambert Hagedoren, onder-
richter. Actum Almelo den 3 May 1659.

Eddy ter Braake zei op ma, 04/12/2021 - 09:14

Beste heer Ouweneel, fantastisch en vriendelijk bedankt hiervoor. Mijn belangstelling richt zich enerzijds op het goed "ter Mollen". Ik zou graag willen weten waar zich dit bevond. Anderzijds gaat mijn meeste belangstelling uit naar Lambert en Berent ter Braeke. Ik ben op zoek naar een aanwijzing/bewijs dat zij familie waren van mijn tot nu toe bekende stamvader Willem ter Braeke reggeschipper te Almelo naar ik aanneem geboren omstreeks 1650 (te Almelo?). Sorry dat ik dat niet direct duidelijk heb gemaakt.

 

Met hartelijke groet,

Eddy ter Braake

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.