Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

transcriptieverzoek akte 1580 uit notariële protocollen en akten van notarissen te Haarlem (ONA)

Wie kan deze akte voor mij transcriberen?

 

De digitale toegang tot deze akte is:

https://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210…

klik vervolgens (>) op inventaris > 4 Adriaen Willemsz > 29-52 > 30 > pag. 78 rechter blad

 

Alvast mijn bijzondere dank.

Reacties (6)

Lise Koning zei op vr, 03/13/2020 - 15:31

Dag Joost, 

 

Bedoel je dit document?

 

Groeten,

Lise

Joost Schoute zei op vr, 03/13/2020 - 15:52

Lise, klopt helemaal.

 

groet, Joost

Geert Ouweneel zei op za, 03/14/2020 - 12:22

Compareerde voor mij Adriaen Willemsz, publyck notario ende
voor den naergenoemden getugen, Griete Jansdochter, huysfrou
van Jacob schoutgen, linnenlakencoop tot Haerlem, oudt omtrent
45 jaeren, ende heeft ten versoucke van Claes Cornelisz Baertsz,
bleycker tot Aelbertsberge, bij haeren conscientie ende zielen
salicheyt, in plaetse van eede die zij tot allen tijden te doene
bereyt is, geseyt, getuycht ende verclaert waerachtich te
zijn, dat omtrent  midtvasten anno  1580 lestleden,
zij getuge daerbij ende present es geweest ten huyse van
Joost Christiaensz, mede linnenlakencoop te Haerlem,
alwaer zij den assignatie van den voorsz. requirant was
vragende denzelven Joost Cristiaensz hoe veele hij den-
zelven Claes Cornelisz Bleycker schuldich was, daer-
op den voorsz. Joost antwoordende voor haer getuge
bekende denzelven Bleycker schuldich te zijn omtrent
thien ponden grooten vlaems, ende dat van gebleyckt
laken van den voorleden jaere negenen tzeventich, maer
dat hij gheen gelt begeerde te geven voort laken
verbleyckt was, daeromme zij getuge die med gelt
van den voorsz. Bleycker requirant alhier quam, hem Joost
dach gaff tot Pinxteren anno negenen tzeventich toe,
des soude hij den Bleycker weder laecken van nyeuws bestellen,
gelijck hij oock gedaen ende dienvolgende den requirant
laken bestelt heeft. Aldus gedaen ende verclaert opten
18en dach Novembris anno 1580, ten
huyse van Willem Claesz, gestaen opt Spaerne aen den
turfmarct, ter presentie van denzelven Willem ende
Adriaen Claesz mandemaker beyde poorteren derzelver
stede, als geloofwaerdige getugen met mij notario
hiertoe speciallicken versocht die tot meerder kennisse
t'ontwerp van dese elcx  met heuren naem hebben ondereteyckent.
t'Oirconde mijns handteyckens.
A. Willems nots.

Bas Lems zei op zo, 03/15/2020 - 22:19

Geert, complimenten, slechts twee kleine dingetjes: in regels 3 en 10: het woord linnenlakencoop > er staat een lus door de schacht van de p, dus het is een afkorting van per > linnenlakencooper. En onderin, bij de ondertekening, de afkorting na notaris/notarius, die zou kunnen staan voor scripsit (Latijn: hij heeft geschreven), maar dat zouden we Chris moeten vragen.

Jip Verheyen zei op zo, 03/22/2020 - 03:35

Notaris substituut 

ChrisvD zei op zo, 03/22/2020 - 12:33

Notarius subscripsit

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.