Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptieverzoek

Wie wil bijgevoegde akte transcriberen?

Bij voorbaat dank.

Reacties (3)

René van Weeren zei op za, 11/05/2022 - 08:42

In de laatste regels zijn een tweetal woorden lastig of niet leesbaar.

t Jansz[en], richter, Johan van Rijcbeer en[de] Jacvob vanden Zijl, scepen tot Wijc, maken kont allen luyden dat voer ons sijn gecomen int gerecht tot Wijc Beatrijs, die Fredericx Balen wijf was, mit Elijs die Bolc, huere[n] soen hueren geboren en[de] gecoren momber. En[de] Gherit en[de] Gheertruyt
hueren dochteren mit Elijs voersc[reven], huere beyder brueder hueren geboren en[de] gecoren momber, die hem dryen en[de] elcken van hem bijsunder die recht
gegeven mit hueren vrijen willen mit oordel en[de] mit vonnissen alse die scepen wijsden dat recht was, behoudelicken voerplicht ende scep[en]
brieve hueren recht Roelof Woutersz[en] den vrijen eygendom van dat rechter helften van zuevendehalven marge[n] lants mit allen hue-
ren toebehore[n] also groet enpde[ alsoe clein als die gelegen sijn in den gericht van Wijc in den Riethuevel, aen twee stucken ghemeen ende
in ghemeene voren mit Dirc Baics van den Oudenparsick dair boven dat een stuc lants naist gelant is dat ghemeen convent van
Sinte Marien Magdalene[n]cloester binnen Wijc en[de] beneden onse lieve Jonhe[r]e[re] Gaesbeec en[de] boven dat ander stuc is naist gelant onsse
lieve jonhe[r]e voersc[reven] en[de] nemedem Johan Brants. En[de] beyde dese voersz[eyde] stucken lants strecken uuter Lecken aen dat Middelbroec. En[de]
sij vertegen altesamen dairop rechtenaert mede als sij sculdich waren te doen mit recht also dat die scepen wijsden dat sij samen
dese voersz[eyde] twee stucken lants alsoe voer opgedrage[n] en[de] overgegeven hadden en[de] rechtenaert mede alsoe dairop vertegen hadde[n]
dat sij zaic niet meer en aen behielden mit recht. En[de] dat dese selve twee stucken lants als die gelegen sijn gelijc voersc[reven] staet Roeloff Wouterssoens voersc[reven] vast en[de] stade waren en[de] blijven souden mit recht behaudelic onsen he[r]e van Abcoude huysgout(?) en[de] sijns rechte.
In oircode des briefs besegelt mit onzen segelen, geg[even] int jaer Ons H[ere]n duysentvierhondert...endedartich op den vierden
dach in meerte

René van Weeren zei op za, 11/05/2022 - 08:43

En nu met de eerste woorden erbij...

 

Wij, Evert Jansz[en], richter, Johan van Rijcbeer en[de] Jacvob vanden Zijl, scepen tot Wijc, maken kont allen luyden dat voer ons sijn gecomen int gerecht tot Wijc Beatrijs, die Fredericx Balen wijf was, mit Elijs die Bolc, huere[n] soen hueren geboren en[de] gecoren momber. En[de] Gherit en[de] Gheertruyt
hueren dochteren mit Elijs voersc[reven], huere beyder brueder hueren geboren en[de] gecoren momber, die hem dryen en[de] elcken van hem bijsunder die recht
gegeven mit hueren vrijen willen mit oordel en[de] mit vonnissen alse die scepen wijsden dat recht was, behoudelicken voerplicht ende scep[en]
brieve hueren recht Roelof Woutersz[en] den vrijen eygendom van dat rechter helften van zuevendehalven marge[n] lants mit allen hue-
ren toebehore[n] also groet enpde[ alsoe clein als die gelegen sijn in den gericht van Wijc in den Riethuevel, aen twee stucken ghemeen ende
in ghemeene voren mit Dirc Baics van den Oudenparsick dair boven dat een stuc lants naist gelant is dat ghemeen convent van
Sinte Marien Magdalene[n]cloester binnen Wijc en[de] beneden onse lieve Jonhe[r]e[re] Gaesbeec en[de] boven dat ander stuc is naist gelant onsse
lieve jonhe[r]e voersc[reven] en[de] nemedem Johan Brants. En[de] beyde dese voersz[eyde] stucken lants strecken uuter Lecken aen dat Middelbroec. En[de]
sij vertegen altesamen dairop rechtenaert mede als sij sculdich waren te doen mit recht also dat die scepen wijsden dat sij samen
dese voersz[eyde] twee stucken lants alsoe voer opgedrage[n] en[de] overgegeven hadden en[de] rechtenaert mede alsoe dairop vertegen hadde[n]
dat sij zaic niet meer en aen behielden mit recht. En[de] dat dese selve twee stucken lants als die gelegen sijn gelijc voersc[reven] staet Roeloff Wouterssoens voersc[reven] vast en[de] stade waren en[de] blijven souden mit recht behaudelic onsen he[r]e van Abcoude huysgout(?) en[de] sijns rechte.
In oircode des briefs besegelt mit onzen segelen, geg[even] int jaer Ons H[ere]n duysentvierhondert...endedartich op den vierden
dach in meerte

Joost Schoute zei op za, 11/05/2022 - 15:04

Beiden mijn dank.

Ik denk waar jullie Balen en Bolc lezen, moet dat m.i. Bolen en Bole zijn. 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.