Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptieverzoek

Hallo allemaal,

 

Zouden jullie mij kunnen helpen met het transcriberen van dit document? 

 

Heel erg bedankt alvast.

 

Vriendelijke groet,

Farah

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op wo, 04/15/2020 - 18:24

Dat hij aldaer hadde gelegen ontrent drye weecken en dat daer
lach den connings caravelle met die daer in mede uyt de Berhia
was gecomen, geladen met suycker, leggende gereed om uyt te
loopen.
Dat hij over was gecomen om vrij te geraecken, alsoo den gevangen was
en geene wederom naer sijn vaderlant soude vertrecken of hyer
te dienen.
Secht aldaer verstaen te hebben datter elf compagnien Portugesen waren
gemarcheert en soo hij hadde verstaen naer Harm Maraca souden
gaen en dat sij drye stucken geschut bij haer hadden.
Secht dat op't Puntae lagen 2 compagnien Portugesen soldaten uyt
de Bahia gecomen, sterk sijnde ontrent 80 mannen, onder het
commando van Nicoolao Aranha, noch dat daer naer ses
stucken op en lagen.
Gevraecht wat volck op den berch Naz\areth lagen, secht dat
aldaer en op de baterije aen de zeecant niet meer en lach
als een compagnie Nbapolitanen, sterck ontrent 70 mannen, die
drye plaetsen aldaer bestten.
Noch wat rantsoen aldaer  waer gegeven, secht niet seecker daer-
van te connen seggen, alsoo hij op de caravelle de coste hadde ge-
hadt ende dat hij hare fara en vis vand' Allagoa bequamen en
vlees uyt het lant.
Noch dat in de Cabo ontrent 14 dagen geleden een caravelle was geco-
men uyt Portugal, op hebbende ontrent 80 Italiaenschen soldaten,
voort geladen sijnde met waeren en daeren aen Cabo Verde ingenomen.
Noch dat uyt de Bahia ontrent een maent geleden ontrent 400
Nederlantsche gevangenen ware versonden naer Portugal,
gevraecht of den overste Haus daer noch was, seyt dat hij
al over de drye a vier maneden was versonden.
Secht dat het nu 26 dagen was geleden dat hij uyt de Bahia
was gecomen en dat aldaer lagen 18 caravellen, weynich ge-
monteert en datter 5 schepen uyt Rio de Janeiro waren aengeco-
men, ongeladen, die daer waren om te laden en te vertrecken

Joy zei op wo, 04/15/2020 - 19:46

Hartelijk dank, Geert! Wat fantastisch! 

Joy zei op do, 04/16/2020 - 10:35

Dit is het laatste deel van het document. Zou het op prijs stellen als u mij zou kunnen helpen. Het kost mij namelijk veel tijd om het te transcriberen. Ontzettend bedankt alvast. 

Geert Ouweneel zei op do, 04/16/2020 - 11:54

Ik kan niet alles vertalen, maar het volgende helpt misschien toch nog wat:

 

Secht dat hij van eenen hadde verstaen door wat middel fara
soude connen becomen, dat hij geerne soude genomen wesen om reden
dat hij lange onder ons hadde gewoont en beter bij ons bevert
als bij de Portugesen.
Secht verstaen te hebben dat uyt Portugal een ambassadeur
in Hollant was gecomen om van vreede te spreecken, doch dat men
die niet en hadde willen aennemen.
Noch dat de fara in de Bochia werd vercocht voor 1½ pat.
en 't vlees 4½ ... 't pont.
Dat men aldaer mede seyde dat alle de cooperen van d'ingenien wa-
ren getrocken en het vee naer de stadt gesonden om versekert
te wesen.
Secht datter over acht dagen tijdinge was gecomen aen de cabiteyn
dat wij met en dere bercquo na d'Allegra sonder winden, waerop
sij d'ingesetenen aldaer hadden gewaerschout om op haer hoede
te wesen.
Noch dat alle de hoope bij de Portugesen is dat sij het  ...
door honger sullen becomen, alsoo weynich te eeten was, alsoo
vercose hadden dat het te sterck was om met gewelt aen
te taghen.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.