Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

transcriptieverzoek

Wie kan bijgevoegde grafnotitie transcriberen?

 

Bij voorbaat mijn dank.

 

 

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op vr, 05/14/2021 - 10:56

Nota In plaats van dit graff no. 2, soo hebben kerckmeesters de
erffgenamen van sr. Jan Jansz van der Nieuburch en Sou Gerrits
van Amerongen laten volgen het graff hier onder no. 7.
No. 2 comt an de kerck
Ses graeven besijden den anderen
onder een witte ende twee roode sarcken
ende 6 witte stapsteenen aengegeven
3.4.5.6 Door burgemeester mr. Matthijs Oudensteyn
om te teeckenen op d'erffgenaemen
van Jan Jansz van der Nieuwburch ende
Sou Gerrtis van Aemerongen.
Op den 13 July 1641 soo hebben de erffgenamen bovengenoemd
voor kerckmeesters geloot van dese 6 graven ende van de 2 graven
gelegen in de middelkerck letter B no. 172 en 173 ende is als volcht:
No. 374 is ten dele gevallen den burgemeesters joncker Thomas van der
Nieuburch ende sijn broeder joncker Johan van der Nieuburch.
No. 576 is toegevallen de erffgenamen van sr. Nicolaes
van der Nieuburch.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.