Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptieverzoek 2 huwelijken Neelke Adriaens

Gaarne een transcriptie van beide huwelijken.

 

Opmerking: De ondertrouw met Anthonis is blijkbaar pas na 14 maanden bevestigd.

 

Alvast bedankt, Chris

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op do, 04/16/2020 - 17:07

Op den 23en July anno 1605
Is ondertrauwt Anthonis Crijnszen van Arne-
muyden, weduwnaer van Aelsse Kerssens, met
Neelte Adriaens van Arnemuyden, de laetstmael
weduwe van Heyndric Bruyne.
Getuyge van des bruydegoms weghen Daniel Cornelissen,
ghetuyghende dat den bruydegom over de drye jaren weduwnaer
geweest is, vanweghen de bruydt Janne Cornelis, weduwe
van Dignus Aertsen, gehtuycht dat dezelve ontrent de 4½ [jaer]
weduwe is.
Bevesticht alhier
den 27en Septembris
1606

Den 1en January 1618
Is ondertrouwet
Doctor Middemacht van brugge, weduwnaer
van Neelken Jacobs de Vogel, met
Neelken Adriaens, weduwe van Teune
Crijnsen, woonende beyde tot Arnemuyden.
Is gecompareert de bruydegom alleen, gelijck hij ons wel
bekent is, achtervolgende zijn verclaeringe tusschen de drie
off vier maenden wel geleeden te zijn, met de
bruyt is versgenen haer soons dochter met naem
Jaquemyne Blaes?, verclaerende haer schoonmoeder aen
niemanden ten huywelijck belooft te zijn ende elcanderen
niet te bestaen.
Bevestiget
den 29 January
1617

 

Chris van Doorn zei op do, 04/16/2020 - 18:16

Bedankt Geert.

Een vraag: Kan het ipv. 'soons dochter' ook 'schoon dochter' zijn.

Dat kan ik op basis van andere gegevens wel plaatsen, een Jaqueminne Blaes is nl. gehuwd met een van haar kinderen.

Maar een huwelijk tussen nicht en oom niet.

Het jaar 1618 is waarschijnlijk een typefout?

Geert Ouweneel zei op do, 04/16/2020 - 19:35

Ik zie er niets anders in dan soons dochter.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.