Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptieverzoek

Wie kan mij vertellen wat er in dit testament van 23-10-1666 staat van Willem Jansz Glaudemans

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 01/06/2020 - 21:18

Hier mijn poging. Het eind is door de door lekaar geschreven tekst niet te lezen.

 

In den name ons Heeren, Amen.
Op den 23 October 1666 soo hebben Willem Jansen
Glaudemans ende Jenneken sijn wettige huysvrouwe
die cranck ende sieck te bedde was leggende
van de haestige siekte, te weken de peste,
dan haer verstant ende memorie noch wel hebbende,
gemaekt haer testament, leste ende uuttersten
wille, soo maeken sij testatueren haeren sielen
als sij scheyden sullen uut haer sterffelijcke
licham in de handen van Godt de Heer almachtich
ende haeren lichaem der kerkelijcke
begraeffenisse, comende te disponeren van haeren
tijtelijcke goederen, sooe maken sij malcanderen
aen den langstlevende alle haeren goederen, haer
beyden tegenwoordich competerende, soo gereet als ongereet,
hoedanich die mochten wesen, om die te
heffen ende te leggen nae haeren vrijen wille
ende ofte gebuerde dat de vorschreven
testatueren beyden quamen te sterven, soo maken
sij testateuren haer twee wittighen kynder
erffgenamen van allen haeren goederen, haer
competerende, midts conditien dat sij
aen elck  seven stuyvers eens betalen sullen, ende de
testateuren maeken tot mombers van haere
onmondige kynder Tonis Jansen Glaudemans
ende Peter den broeder van Jenneken,
testatueresse, ende versoeken ock vriendelijck
dat haer gelieft de momberschap aen
te nemen. Aldus geschiet ter presentien
van Hendrick Geerartsen, maesschepenen,
ende Arien Claessen van der Coeneling? schepen,
met haer beyden op een legen briefken getekent,
noch een kruysken dat bij Janneken, testatueresse
getekent was ende door last van haer testaueresse
heb ick als [de rest is een warboel, niet uit te komen]
Arien Claesen van de Coeneling schepen ende
gesupstitueerde sekretaris.

Lidy Mulder-Glaudemans zei op ma, 01/06/2020 - 21:52

Geert Ouweneel, je hebt mij enorm geholpen. Hiervoor mijn dank.

de 2e schepen heet waarschijnlijk van der Coevering. Een naam die veel voor komt in Berlicum.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.