Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptieverzoek

Ik zou ontzettend dankbaar zijn als iemand deze tekst voor mij zou kunnen transcriberen!

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op zo, 01/05/2020 - 12:49

Ik lees er het volgende in:

 

Dat gheen poortere noch inwoenres der stede yemant wonende
binnen 400 roeden in der stede sellen doen doen enich hantwerck
off neringhe om broot te winnen.

Die scout mitten achte scepenen hebben eendrachtelic gekuert dat nyemant van den
poorteren, noch inwonende der stede van Leyden geen personen t'sij mannen off
vrouwen, jonck off oudt, die binnen vierhondert roeden ommegaende nae den seuyt-
cant van der stede graften gezeten of woenachtich sijn uutgeven en sullen enich
hantwerck te doen daermede broot off off dachuyren mede winnen sal moegen, alse
tymmeren, metselen, smeden, schoemaken, patijnmaken, wielmaken, backen, coopmanscip,
weven wollen, spinnen noch kemmen, houtcloven, turf tellen, visch te copen ende
vercopen, noch scuyten te voeren, noch scepen, noch scuyten te maken, te lappen off
vermaken, off enige ander neringe off hantwarck te doen, daermede brode mede
winnen mach, bij der boete van 10 £ te verbueren, also dicke ende menichwerve
als yemant dair inne begrepen off betuget worde, mit tween witachtigen tugen
off meer, van welcken bruecken hebben sal die heere die een helft ende die stede
die ander helfte, behoudelic dat diegeene die upten calckoven woenen als
een man mit sijn geëchte wijff sullen poorteren van Leyden wesen ende en sullen
nyemant opten kalckoven te werck setten dan poorteren ende inwonenden der
stede van Leyden, noch en sullen tappen noch bier vercopen, noch geenrehande neringe
doen der stede van Leyden angaende, op die boeten van thien pont, te verbueren gelijck
voorsz. is. Actum 21en dage in Aprille anno 1500.

Lennart Schmitz zei op zo, 01/05/2020 - 14:31

Dank!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.