Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

transcriptie ziektegeschiedenis 1841

Dag, 

Zou iemand mij kunnen helpen om dit te ontcijferen?

Reacties (10)

Andreas zei op zo, 12/11/2022 - 17:33

Op een paar woordjes na alles gevonden. De tekst stopt abrupt. Als je de rest ook ontcijferd wenst, gelieve die ook te posten.

Z. der B. van N°6.
De monomanie van deze lijderes bleef gedurende haren geheelen verpleeg-
tijd altijd de zelfde. 1. Zij was directrice van dit gesticht, dat
zij vanden Heer van Brienen gekregen had, wij waren slechts
godvergetene usurpateurs, die aan den hoogsten galg ge-
hangen moesten worden 2. Zij was in het bezit van onmee-
telijke schatten, waar van het gebruik haar door ons niet
toegestaan werd, door dien wij al het goud, de sieraden enzo
die hier voor haar gebracht werden achteraf heelden en er
ons mede verrijkten. 3. Had zij eene zonderlinge eigen-
schap om alle getallen te vergrooten, zoo oock verhaalde
zij dat zij reeds 20 jaar hier was, dat zij haar kinderen
in geen jaar gezien had (14 dagen), dat zij in geen 14 dagen
eten gehad had enzo. - Haar humeur was bij dit alles
onverdragelijk lastig, haar gemoed ongevoelig voor
alle vriendelijke toespraak of zachtere indrukken. Zoo
ook was zij geheel onverschillig voor hare zuster
... ... die hier ook bij de krankz(innigen) verpleegd
wordt. In de laatste maanden van haar leven leed
zij bittere pijnen, door dien zich bij haar eene enorme
uitzetting van den buik vormde, die ik meende of
aan degeneratie van het ... of aan het voeren
te moeten toeschrijven. De oorzaak van die pijnen
kon zij nog niet eens juist beoordelen, daar zij telkens
beweerde dat men haar op mijlen verren afstand met
een braadpan brandde enzo. enz. Zij werd eindelijk
nog algemeen hydropisch en alhoewel bewust aan
haar naderende einde. In de toespraak van den
krankbezoeker begeerd hebbende, stierf zij genoegzaam
met eenen krankz(innigen) gezegde op haar lippen.
In de hersenen was niets bijzonders. Dikke hersenpan, dunne
 

 

Anna zei op zo, 12/11/2022 - 17:53

Heel erg bedankt Andreas, dit helpt mij weer verder met mijn onderzoek. De rest van deze beschrijving is verder duidelijk te lezen, maar heb wel een ander verzoek tot transcriptie (mocht je daar interesse in hebben)

Wim zei op zo, 12/11/2022 - 18:10

Krijne Schaden ? 

 

Anna zei op zo, 12/11/2022 - 18:33

De patiënt heet Johanna Schaden, dus wellicht is 'Krijne' (of een afgeleide hiervan) de voornaam van haar zuster. 

Andreas zei op zo, 12/11/2022 - 20:55

Laatste deel van regel 4 is me een raadsel. Wie helpt?

Maria vander Vijgh / Vr. / 37 j. / monomania
ongeh. werkster

Patient had slechts aan eenen ligten graad van geestverwarring
geleden. Haar ongemakkelijk humeur was daarbij zeer merk-
baar geworden. Zij was reeds genoegzaam hersteld toen de Commisie
van stadsdoctoren de bovenstaande personen ...
Zij meende met die Heeren die, zooals zij zeide, haar verscheidene
indirecte vragen deden, niets te doen te hebben, verkoos daarom wel
te antwoorden dan, ach dat weet ik niet. De Heeren Doctoren
schreven dat toe aan gebrek van memorie, meenden dat hierin
hare krankzinnigheid bestond en gaven er dientengevolge
later een declaratie vanaf. Zij was intusschen reeds ook
op verzoek van haren vader als genezen ontslagen voor en
aleer de magtiging van den Officier der ...GG tot provisioneele
plaatsing gegeven was.

Zij bevindt zich nog bij voortduring zeer wel, zoals ik mij
heden met eigen oogen heb kunnen overtuigen en erkent
nog dankbaar hetgeen hier tot hare herstelling gedaan is.

Wim zei op zo, 12/11/2022 - 22:08

kwamen examineren

Officier der regtb.[ank] ?

Anna zei op ma, 12/12/2022 - 11:03

Heel erg bedankt Andreas en Wim. Ik vroeg mij af of jullie mij weer uit de brand kunnen helpen, ditmaal met een ziektegeschiedenis van Hendrik Joseph. Met name regel vijf en zes zijn belangrijk, omdat daar zijn waandenkbeeld beschreven wordt. Ik ontcijfer:

Kreeg het denkbeeld dat hij .. ... keizer dan wederom(?) koning .. werd angstig en wispelturig, liep door het huis, sprong uit zijn bed enzo. enzo. 

Anna zei op ma, 12/12/2022 - 11:25

En dit stukje: 

Anna zei op ma, 12/12/2022 - 11:27

Wellicht hier beter te lezen

Wim zei op ma, 12/12/2022 - 17:44

nu eens keizer dan wederom koning was

Heer Groeneveld

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.