Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie weeskamerakte 1609 Poortvliet

RAZE 5700 Register van boedelrekeningen, 1608-1612, archiefnummer GAT_028, inventarisnummer 5700, blad 17r

Gemeente: Poortvliet Periode: 1608-1612

URL:

https://archieftholen.nl/onze-bronnen/voorouders/deeds/9935c445-6ac4-45…

Ik heb een stukje geprobeerd te ontcijferen:

O... .. februari 1609 pnt tijds voll (?)

Vergadert zijnde der .. wijlen Maiken Thonis weduwe (?) van
Marinus Crijns en .. ter ... en Matheus .. met
.. .. als voogden van de ... vrijgelaten weezen den
.. Marinus Crijns en ten andere zijde .. met alshanderik (?)
.. parten en dezes van de wettighe ... bij de
.. den .. Marinus Crijnse en in zijne huif.. ge..deert
en de wijlen de .. toegang

Hulp gewenst bij deze transcriptie.

Reacties (3)

H.P. Westdorp zei op za, 11/18/2023 - 20:42

Ergens kwam ik nog tegen Marinus Crijns(e) backer. Men wist niet of het een achternaam of een beroepsaanduiding was.

Geert Ouweneel zei op zo, 11/19/2023 - 08:06

Op den 26en february 1609 present t''generale collegie

Vergadert zijnde d'erffgenamen wijlen Maiken Thonin, weduwe saliger van
Marinus Crijnsz Backer ter eenre ende Matheus Bergen met
Eewout Helmus als voghden van de achtergelaten weesen des
voorsz. Marinus Crijnsz ter andere zijden, omme met elckanderen
te cavelen, parten ende deelen van de wettige successie hun bij den
overliden des voorsz. Marinus Crijnsz ende zijne huysvrouwe gesuccedeert
ende dewijle de voorsz. weesen toequam t'meerderen deel van de
erffve ende bevonden wert datter alleene gemeene ende te cavelen
was de groote van 11 mergen 132 roeden, daervan de voorsz erffgenamen
van Maiken Thonen aenqaum d'een helft, zijn pertijen om de
moyte ende confusie vant cavelen t'eviteren hinc inde met
elckanderen int minnelijcke geaccordeert datte voorsz. erffgenamen
desselfs Maiken Anthonisdochter zullen hebben ende aenveerden
uuyte geheele groote voor hun contingent ende besterff drie
perceelen lants, liggende in Han Telders heer, d'eerste no. 4, groot
1 mergen 90 roeden, aldaer no. 5 2 mergen 114 roeden, aldaer no. 9 2 mergen
68 roeden, t'samen 6 mergen 10 roeden 8 voet, waermede zij erffgenamen hun
houden van haerlider successie van d'erffve in Poortvliet
vernoucht ende gecontenteert.

H.P. Westdorp zei op ma, 11/20/2023 - 17:05

Geert: bedankt!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.