Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie verzoek

Beste,

Zou iemand voor mij deze teksten kunnen "vertalen"?
Alvast heel erg bedankt.

Vriendelijke groeten,

Kim Aarts

(AHB 2393))

Reacties (3)

Kim zei op zo, 09/17/2023 - 13:58

2e stuk

Geert Ouweneel zei op zo, 09/17/2023 - 15:49

Leopoldina, gravinne tot den
Bergh en Ritburgh, markgravinne
tot Bergen op Zoom, geboorne gra-
vinne tot Oostvrieslant en Ritburgh, etc, etc, etc.

Wij ordonner hiermede genadighet dat uyt den ontfanck
der lantrenmeesterije onser graeffschap Bergh aen onse
gaerdemaeght Frederica van Udem sal betaelt
worden een jaer gage met twintigh guldens Hollants
die tegens overlevever deses en genoegsaeme quittantie in
uytgave aldaer sullen geleden worden. Op ons slott
Heerenbergh den eersten May 1711.
Leopoldine

Deese 20 gulden hollants sijn mij nahmens mijn doghter uyt
die lantrentnis voldaen den 26 November 1711.
X Christina Gijskens handtmerck
Sic testor M. zum Kley

blad 2
Maria Leopoldina Catharina,
gavinne tot den Bergh en Ritbergh,
markgravinne tot Bergen op Zoom,
geboorne gravinne toit Oostvrieslant
en Ritbergh etc, etc, etc.

Wij ordonneren hiermede genadighet dat uyt den ontfanck
er lantrenteesterije onser graeffschap Bergh aen Fredrica
van Uden als gaerdemeyt sal betaelt worden een jaer
gage met twintigh guldens hollants, die tegens overleveren
deses en behoorlijcke quittantie in uytgaeve aldaer sullen
gevalideert worden. Op ons slott Boxmeer den 16e
Augusty 1710.
Leopoldine

Deese 20 gulden sijn mij uyt die landtrentnen
nahmens mijn doghter betaelt den 20 July 1711.
X Christine Gijskens handtmerck
Me teste OW de Raet

Kim zei op zo, 09/17/2023 - 15:52

Super bedankt, Geert!

Daar kan ik weer mee verder.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.