Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie verzoek

Beste,

Zou iemand voor mij deze tekst kunnen "vertalen"?
Alvast heel erg bedankt.

Vriendelijke groeten,

Kim Aarts

(AHB 2278)

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 08/02/2023 - 11:40

Rekeninge voor haer hoochgraffelik
Excellentie, soo ick meyster Willem van
Hall hebbe gearbeyt op het hoff
tot s'Heerenberch in anno 1670.

Ick, mr. Willem van Hall, gearbeyt in April
drie dage ende drie schoft ahn de port van
de garde ende tapeten opgehangen, des daghs
verdint op mijn cost eenen gulden hollants        3.15.-

Noch denselven tijt mijn kenct gearbeyt
anderhalven dagh, des daghs twaelf stuyvers        0.18.-

Noch ick in July twee dage gearbeyt
ahn het schyp, verdint als boven            2.0.0

Noch ick eenen halven dagh gearbeyt
ahn het schip, verdint tyen stuvyers            0.10.-

Noch mijnnen knecht gearbeyt eenen
halven dagh, vedient negen stuyvers            0.9.-

Noch ick die pomp versien, daerahn verdient        0.12.-

Noch soo heeft de borghgref aen mijn
bedongen te maecken eenen neerslach door
last van haer Excellentie, voor eenen daller
hollants                        1.10.-

Noch soo hebbe ick ahn de gardenier
gelevert vier mollevallen, yder
cost tyen stuyver hollants                2.10.-
Mattias Mirman                    12.4.-
Alles gearbeyt op het graeffelijcke
hoff Borgen, ende Eylenbosch

Dese 12 gulden 4 stuyvers hollants sullen door landtrentmeester
Cluyt betaelt ende tegen quitantie van Willem van Hall
in rekeninge mogen gebrocht worden. Actum Heerenbergh
den 23 April 1672.
Ger. Wisschel?

 

Kim zei op wo, 08/02/2023 - 11:51

Hartelijk bedankt Geert. Hier kan ik weer mee verder.

Groetjes Kim

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.