Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

transcriptie verzoek

Toegang akte betreffende procuratie Jacob Schout:

 

https://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210…

 

klik inventaris>4>29-52>30>(0)151

 

Alvast dank

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op vr, 05/01/2020 - 13:47

Niet helemaal compleet, maar wel genoeg om idee te hebben van de inhoud:

 

Op huyden den 7en July in den jaere ons Heeren 1581
compareerde voor mij openbaer notaris ende den
getugen ondergeschrevent Jacob Schout lijwatier ende poorter tot
Haerlem, ende constitueerde bij desen den eersamen
Cornelis Augustijnsz, waert in den Rooden Molen tot
Delft, omme vanwegen ende uuyten naeme van hem
comparant inne te manen, op te brengen ende t'ontfangen alsulcken
penningen ende restanten als hem constituant tot Delft voorn. van den
debiteuren aldaer t'ontfangen staen uuyt saecke van geleverde
engelsche ..., quitantie daer van te geven ende
oft noodt zij recht daeromme te sprecken voor allen heeren,
hoven, wetten ende rechten ende de betalinge tot effecte ende
handtvollinge te ... condemneringer ende arresten op
persooeenn ende goeden ende oock alle behoorlijcke ende inde saecke van hem constituant opte
deuchdelicheyt der schulden te doen in protestate substitutuendi ad lites et
ratihabitione in commini forma, ende voorts generalijck en besonders
acte ende tot Haerlem voorsz. ten woonstede mijns notary
gestaen op ten Spaerne ten bijwesen van Jacob Meynaertsz
onzen medeburger ende controlleur tot Haerlem ende Jan de glaes ... ende
sloper, beyde poorters der selver stat als getugen hiertoe versocht.
In kennisse hebbe ick notaris voorsz. mijn gewoone
signature hier beneden gestelt.
Adr. Willems Suyderhoef nots. subscripsit

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.