Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie verzoek

Zou iemand dit document voor mij kunnen transcriberen. Het is mij grotendeels zelf gelukt, maar over enkele woorden twijfel ik.

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op vr, 01/03/2020 - 09:03

Als ik alles goed lees staat er het volgende:

 

Wi Jan, grave van Holland, van Zeland ende here van Vriezeland, maken cont ende kennelick allen denghenen die desen
brief sullen zien of horen lesen, dat wi hebben bevolen ende bevelen met desen brive heren Wolferde van Borsle,
here van Zandenburg, onsen ghetrowen man ende onsen ruddre in te nemene alle onse renten in Holland, in Zeland, in
Vriezeland ende waer dat si ghelegen sijn ende al onse verval ende al onse upcominghe ware dat si comen moghen
of verscinen moghen voer al sulc goet als hi vor ons utgheleit hevet ende noch voer ons utlegghen sal
te goeder rekeninghe, ende dat hi in allen sacken die hir voerscreven sijn bliven sal ende dat wye? daer niet
utdoen en sullen voer die tijt dat wi hem ghenouch ghedaen hebben van alsulken goede als hi voer ons utghele-
gen hevet ende noch legghen sal te goeder rekeninghe als voerscreven es, ende omme dat wi hem dit vast willen
houden ende gehestade, so hebben wi hem dese letren ghegheven, bezeghelt met onsen zeghele, uthanghende in beneffen.
Ghegheven in ons Heren jaer als men scrivet dusent twehondert neghentich ende zeven des ander daghes na Sinte
Philips dagh ende Sinte Jacobs apostelen die men heet Meyedagh.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.