Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie van rekest om mandement

Goedemorgen,

Wie wil een transcriptie maken van een Rekest om mandement uit 31-12-1748, deel a

Groet, Arie Eijgenraam

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op do, 09/29/2022 - 10:19

Aan den Hove van Holland,
Geven eerbiediglijk te kennen Rijintje Ghijsen Blink,
weduwe en mede geinstitueerde erffgename van wijlen
Cent Maertensz Nebbis, Cornelis Cente Nebbiszoon
en met en benevens zijn eenige suster Martijntje
Cente Nebbis, getrouwt met Andries de Groot, thans
uytlandig, insgelijks meede geinstitueerde erffge-
naemen van denselven Cent Maertensz Nebbis,
zoo voor sighselven en nog als instaende en de
rato caveerende voor den voorn. uytlandigen Andries
de Groot, als in huywelijck hebbende de voorn.
Martijntje Cente Nebbis, alle wonende te Maes-
sluys.

Art. 1
Dat Jacobus Hendricksz, erffgenaem, meerderjarigh
jongman, als principael,

Art. 2
En wijlen den voorn. Cent Maertensz Nebbis, woon-
agtigh tot Maessluys voornt., als borg en meede
principael onder de gewoone renunciatie hebben
bekent aen Neeltje van Embden, weduwe van wijlen
Hendrick Eigenraem off wettigen houder ter zaake
ende als reste van koop van haar portie,

Art. 3
Aen haer zoo uyt cragte van de statutaire ghemeen-
schap van goederen tusschen haer en haer voorn.
overleden man standgegrepen hebbende,

Art. 4
Alsmede nog in qualiteyt als voor een sesde part
nagelate erffgenaeme ex testamento van denzelven
haeren man.

Art. 5
Ten lasten van den gemeenen boedel van haar

Arie Eijgenraam zei op do, 09/29/2022 - 21:25

Beste Geert,

Heel veel dank weer voor deze transcriptie.

Groet, Arie Eijgenraam

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.