Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

transcriptie uit bonboek leiden

Wie kan mij helpen bij het maken van een juiste transcriptie van dit document? Het betreft de koop en verkoop van een herberg aan het Hogewoerd, tussen de Jorissteeg en de Coenesteeg in Leiden door Dirck van der Laen. Ik wil er uit afleiden wanneer hij deze herberg in zijn bezit had en van/ aan wie, en voor hoeveel hij hem kocht/ verkocht. En misschien geeft de tekst nog wel meer informatie. Volgens mij zijn de regels 8 t/m 22 daarvoor belangrijk. Ik kom zelf tot het volgende. De gegevens uit de voorste en achterste kolom heb ik hier tussen haakjes gezet:

 

 (? 226.10.3.1649)     Is bij Lambert Meessen van Cleijenhooven, herbergier, vercoft aen Leendert Arentse Parmentier,

mede herbergier, belast als boven ( intending sal hij moeten gedoogen de hijpoticatie vant rest van de custing

personen uijt viergaende coope te betaelen staen ) te betaelen met om XVJC gulden gereet, bovendien noch met met twelv

custingbrieven d’eene innehouden den somme van IJM VIIJC  gulden te betalen halfs november 1654 ende (de gecasseerde custingh ?)

1655 telckens vierhondert gulden, af november 1662 IJC gulden ende voorts met paijen van IIIJC gulden (? van IJM VIIJC gulden ? ?)

sjaers halfs november 1663  tjaer metten interest jegens den per sesten en d’andere custingbriefe (?: ? 16:7:1669)

(? 335) bij overstellinge van de vercooper om ?: Margereta Steenbach inhoudende als somme

(?: 2.1.1654) van IJM VJC gulden te betaelen halfs november 1656, 57, 58, 59, 60 af 61 telckens met IIIJC gulden ende

halfs november 1662 de resteren IJV gulden: telckens met de interest alsvooren.

 (2:12:1656) Is bij hem verkoft  aen Dirck Joriszn van der Laen, XJ uit ? ? IIIJ per jaer ? ? gedogende de speciale hipoticatie van twelft van de custinge

(? 28:11:1656) uijt viergaende kope te betaelen, uit vrij om een custingbrief van VIJM.IJC gulden te betaelen uit IJC gulden gereet ende IIIJC. gulden sjaers nadien 1656

tjaere telckens met bijvulginge van interest vant onbetaelde jegens den  XCV.XVI.  De gecasseerde custinghe ? van: XIIJMIJC gulden is alhier (verleden: den 16:7:1669)

(?v BB CehJ Is bij hem ? wel ?taen ? van LXVIJ gulden V stuivers vallende aen ??? van de voogden over de verbonde goederen

(9:05:1661) van Jacquemijntge Engelraem, jegenwoordich weduwe van Jacob Pieterszn van Swanenburgh ? ? XIIJC gulden V

stuivers de gecasseerde rente van LVIJ gulden V stuivers sjaers is alhier ver? 16:7:1669

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 08/14/2020 - 16:17

Ik zocht naar 'cold cases' en kwam deze aanvraag tegen.

 

[10.3.1649]  Is bij Lambert Meessen van den Cleyenhoove, herbergier, vercoft aen Leendert ArientseParmentier, /
mede herbergier, belast als boven (mitsdien sal hij moeten gedogen de hypotecatie vant rest van de custing- /
penningen uyt voorgaende coope te betaelen staende) om 1600 gulden gereet bovendien noch met twee /
custingbrieven, d'eene innehouden een somme van 2800 gulden, te betaelen halff November 1654 ende /
1655, telckens vier hondert gulden, ende November 1662 200 gulden ende voorts met payen van 400 gulden /
s'jaers halff Novemner 1663 telckens metten interest jegens den penning sestien (6¼%) ende d'andere custingbrieff /
bij overstellinge van de vercooper om joffrouwe Margereta Streenbach, inhoudende een somme /
[4.2.1654] van 2600 gulden, te betaelen halff November 1656, 57, 58, 59, 60 ende 61, telckens met 400 gulden ende /
halff November 1662 de resterende 200 gulden, telckens met den interest als vooren. /
[2.12.1656] Is bij hem verkoft aen Dirck Jorisz van der Laen, belast mit 11 gulden 4 penningen ende gedogende de speciale hipotecatie van t'rest van de custinge /
[28.11.1656] uyt voorgaende kope, te betalen voort vrij om een custingbrief van 7200 gulden, te betalen mit 10.. 5 gulden gereet ende 400 gulden s'jaers medio 1656./
t'jaers tleckens met bijvoeginge van interest vant onbetaelde jegens den penning 16, de gecasseerde custinghbrief van 7200 gulden /
[9.5.1661] is bij hem specialijck belast met een ... van 67 gulden 5 stuyvers s'jaers, vallende den 9e Mey om de voogden over de verbonde goederen /
van Jaquemijntge Engelraem, jegenwoordich weduwe van Jacob Pietersz van Swanenburch, losbaer met 1345/
guldens, de gecasseerde rentes van 67 gulden 5 stuyvers s'jaers is alhier vertoont den 16.7.1664.

 

Paula Eversdijk zei op za, 08/15/2020 - 21:19

Wat fijn dat er alsnog een reactie is en ik een goede transcriptie van dit document heb. Zo ben ik weer een stap verder in mijn onderzoek naar deze man. Ontzettend bedankt. 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.