Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie scheepssoldijboek Amsterdam 1/2

Goedemorgen, zou iemand de pagina kunnen transcriberen? Ik kan her en der wat woorden lezen maar kom er niet helemaal uit. Dank vast!

Reacties (7)

René van Weeren zei op do, 02/16/2023 - 17:51

Zie voor meer algemene info over deze boeken o.a. https://www.uitdeoudekoektrommel.com/scheepssoldijboeken-voc/

In 't schip Adrichem
Daniel Plomp, van Breemen, hoopl[oper]
met desen boodem, niet vermaekt

1732
Janu[arii] 5 .. aan d'E[dele] Comp[agnie] ------ over 2 maand gagie op hant f 14.-.-
[Januarii 5] ------ [aan d'Edele Compagnie] ------ [over] 1 p[ersoon]s kist [f] 4.5.-
[Januarii 5] ------ [aan] H. Plomp ------ [over] transport [f] 150.-.-
Mey 22 [aan] d' v[oor]sz[eyde] Comp[agni]e ---- [over] 1 paar schoenen [f] 2.2.-
______
f. 170.7.-

1733 29 Octob[er] f 25.-- betaalt aan P. Meijer op de schult, op fo. 258 f 25.-.-
1734 -- Nov[em]b[er] f 28.-- betaalt aan W. Otterbeek op de schult, op fo. 10 f 28.-.-
1735 5 Dec[em]b[er] f. 55.-- betaalt aan W. Otterbeek op de schult, fo. 8 f. 55.-.-
1736 13 Dec[em]b[er] f42.-- betaalt aan W. Otterbeek in vold[oen] v[an de] schult, fo. 26 f.42.-.-

1771 No. 116
Debet f 19.5.10 op sijn
overlijden te quaat f 19.5.10

1743, 24 jann[uar]ii f 159.4.6 Op date p[e]r ordre
van de heer Abelaren betaalt
aan Fredrik Plomp, sijn vollen
broeder en eenige erfgenaam
ab intestato, onder de borgtochte
van Diederik Hoepeling, koekebacker
op de hoeck van de Ramskooy en
Tesselsekaay en Cornelis Croonenburg,
veedermaker in d' Engelsesteeg agter
de Luyterse Nieuwe Kerk, die aanneemen
de comp[aran]t t' indemneeren, renun-
tieerende de benifitiën ordinis
divisionis et excussionis, den effecte
vandien verstaande. T'oirconde
geteekent. f. 159.4.6
____
f. 328.10.-

1884, No. 222
[getekend: FP, 't merk bij Fredrik / Plomp gesteld]
[getekend: Diederik Hoepelingh]
[getekend: Corneelis Krooneburg]

Rik zei op vr, 02/17/2023 - 10:26

Veel dank René!

Pauwel zei op vr, 02/17/2023 - 13:19

Mey 22 [aan] d' v[oor]sz[eyde] Comp[agni]e ---- [over] 1 paar schoenen [f] 2.2.-

(Ook) hier staat "aan d' E[dele] Comp[agni]e".

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.